Reklama


Razem dla KrakowaW dniach 1-8 czerwca, ponure mury ronda Mogilskiego w Krakowie, zostan ozdobione niezwyk mozaik o powierzchni a 85 m?. Celem akcji jest uoenie najwikszej kamiennej dekoracji w Polsce, z udziaem jak najwikszej liczby osb w jak najkrtszym czasie. To druga cz akcji Wyspiaski na Mogilskim, ktrej pomysodawczyni jest Magorzata Jantos, a autorem projektu Lubosz Karwat. W trakcie wydarzenia, ktre jest wsporganizowane z Urzdem Miasta Krakowa i Krakowskim Biurem Festiwalowym, promowana bdzie rwnie oglnopolska akcja Ratujemy Mozaiki. Jej organizatorami s Ceramika Parady i Fundacja Architektury, a gwnym celem dziaa jest zwrcenie uwagi na problem niszczejcych dzie sztuki.

Wyspiaski byby dumny
Wyspiaski na Mogilskim jest kontynuacj ubiegorocznej akcji, ktra trwaa cztery dni i cieszya si ogromn popularnoci mieszkacw caego Krakowa. Tym razem powstanie kamienna mozaika o wymiarach 93 m dugoci i wysokoci od 60 do 100 cm. Jej projekt, podobnie jak w ubiegym roku, przygotowano w oparciu o twrczo Stanisawa Wyspiaskiego, zachowujc tym samym styl istniejcych ju elementw. Cao bdzie ukadana technik bezporedni, co oznacza, e kady kawaek dekoracji bdzie rcznie docinany zgodnie z wzorcem, a nastpnie przyklejany bezporednio na powierzchni muru. Ponadto Lubosz Karwat, w hodzie artycie, przygotowa kamienny obraz na wzr jednego z jego autoportretw. Zostanie on zamontowany w trakcie wydarzenia. Jednym ze sponsorw wydarzenia jest Ceramika Parady. Bardzo si cieszymy, e w Polsce pojawiaj si takie inicjatywy, jak Wyspiaski na Mogilskim, ktre zwracaj uwag na problematyk estetyki przestrzeni miejskiej. Z nieukrywan przyjemnoci wczylimy si w krakowski happening, gdy jego idea jest nam bardzo bliska ? mwi Iwona Filipczak, Rzecznik Prasowy Grupy Parady.

Impreza ma charakter otwarty. W dniach od 1 do 8 czerwca, w godzinach 9-17, kady moe przyj na rondo Mogilskie i pooy fragment mozaiki, aby na stae zapisa si w histori tego miejsca. Wernisa wieczcy dzieo, odbdzie si w sobot 8 czerwca. Wydarzenie mona ledzi na przygotowanym na t okoliczno profilu na Facebooku Ozdabiamy Rondo Mogilskie oraz profilu akcji Ratujemy Mozaiki .

Akcja Ratujemy Mozaiki
Organizatorzy akcji w tym roku wspieraj take inicjatyw Ratujemy Mozaiki. Koncentruje si ona na ochronie przed zapomnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego, jakim bez wtpienia s mozaiki znajdujce si w przestrzeni miejskiej. Jej organizatorami s Ceramika Parady oraz Fundacja Architektury. Wicej informacji na temat tego przedsiwzicia mona znale na stronie www.ratujemymozaiki.com i profilu akcji na Facebooku . Dziaania wok akcji Ratujemy Mozaiki rozpoczlimy w marcu ubiegego roku. Obecnie na naszej stronie www.ratujemymozaiki.com map polskich mozaik. Serdecznie zachcam do przesyania za jej pomoc fotografii ulubionych dekoracji miejskich. Na stronie znajd te Pastwo najwiesze informacje o planowanych przez nas dziaaniach ? dodaje Iwona Filipczak, Rzecznik Prasowy Grupy Parady .

Zapraszamy na www.ratujemymozaiki.com


Akcja Ratujemy Mozaiki
Celem akcji ?Ratujemy Mozaiki? jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i zwrcenie uwagi na problem niszczejcych dzie sztuki w miastach caej Polski. Czym jest owo dziedzictwo kulturowe? To dorobek poprzednich pokole, ktry wiadczy naszych korzeniach i potwierdza, w sensie duchowym i materialnym tosamo narodu. Dlatego troska o ochron zabytkw powinna by obowizkiem kadego z nas, aby przysze pokolenia mogy cieszy si dobrodziejstwami kultury. Czynnikw, ktre zagraaj zabytkom jest wiele, poczwszy od kradziey i aktw wandalizmu, po uszkodzenia spowodowane upywem czasu, zaniedbaniami i le prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Mozaiki to najczciej kolorowe, zachwycajce, ozdoby wntrz kawiar, sklepw, budynkw mieszkalnych, instytucji miejskich i prywatnych. Jednak wiele z nich w czasach transformacji ustrojowej ulego dewastacji, kolejne niszczej lub s wyburzane. Dlatego naszym zdaniem warto podj inicjatyw, ktra pozwoli mozaikom odzyska ich dawny blask.


Ceramika Parady
wicej informacji (PRESS BOX) {jcomments on}

 
Joomla SEF URLs by Artio