ASTOR dostarczy rozwiązania do proekologicznej Hali laboratoryjnej w Sulechowie

Firma ASTOR – dystrybutor sprzętu i oprogramowania do automatyzacji i informatyzacji produkcji, dostarczy swoje rozwiązania do laboratorium energetyki odnawialnej, budowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Projekt ma za zadanie wspomagać wdrażanie nowoczesnych technologii oraz wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii.

Obiekt składać się będzie z Laboratorium Cieplnej Energetyki Odnawialnej, Laboratorium Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych oraz Laboratorium Przemysłowych Systemów Informatycznych. Na placu laboratoryjnym zlokalizowane będą pompy ciepła, generatory wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, a na dachu – układ solarny. W obiekcie zamontowany zostanie również system trigeneracji (mikroturbina gazowa z generatorem oraz absorberem produkującym chłód).

Całość instalacji sterowana będzie za pomocą, dostarczonego przez ASTOR, kontrolera GE Intelligent Platforms z rodziny PACSystems RX3i, pracującego w systemie Hot Standby Redundancy. Redundancja zapewniona będzie na poziomach jednostek nadrzędnych (procesorów, kaset bazowych, zasilaczy, modułów komunikacyjnych), łączy sterujących i synchronizacji oraz sieci Ethernet.

W celu stałego monitoringu sterowania i badania, źródła energii oraz obiekt zostaną wyposażone w czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Całość utworzy system pomiarowy, pozwalający na badanie oraz ocenę parametrów zastosowanych urządzeń z jednej strony, a z drugiej  – na analizę efektywności opracowywanych algorytmów sterowania. Zarówno system automatyki, jak i system pomiarowy zintegrowany będzie za pomocą nadrzędnego systemu BMS, realizowanego za pomocą oprogramowania z oferty ASTOR – Platformy Systemowej Wonderware. Z jej poziomu będzie się odbywać zarządzanie obiektem. Do systemu BMS włączone zostaną jednostki centralne redundantnego układu sterowania, stacje operatorskie (40 lokalnych, 5 zdalnych), przemysłowe panele operatorskie, mierniki parametrów sieci oraz systemy: pomiarowy, EIB, dozorowy i oświetlenia zewnętrznego. Oprogramowanie zapewni możliwość zarządzania systemem ciepłowniczym i elektrycznym, w celu różnorodnej konfiguracji odnawialnych źródeł energii. Umożliwi też badania różnorodnych źródeł energii w rzeczywistym obiekcie użytkowym.

Wszystkie odnawialne źródła energii (elektryczne i cieplne) połączone zostaną w wieloźródłowy system pozwalający na optymalizację zasilania, z uwagi na kryterium efektywności ekonomicznej. Otwartość systemu umożliwi dołączanie innych źródeł i urządzeń.

Starania uczelni o stworzenie nowoczesnej hali laboratoryjnej umożliwiła, podpisana w dniu 7 października 2009 roku, umowa z województwem lubuskim o dofinansowanie projektu pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ma charakter naukowo – badawczy. Łączna wartość inwestycji wynosi 15 milionów złotych.


Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”.
Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

 

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)
{jcomments on}