Ciepło bez CO2?

Warszawskie powietrze jest lżejsze o ponad 200 tys. ton CO2 w skali roku. Redukcja emisji tego gazu to efekt inwestycji prowadzonych przez SPEC, warszawskiego dystrybutora ciepła.

Ciepło systemowe, dystrybuowane przez SPEC jest jednym z najbardziej ekologicznych i efektywnych sposobów ogrzewania budynków wielorodzinnych. Ciepło to powstaje przy produkcji energii elektrycznej. Zamiast rozpływać się w środowisku naturalnym, jest kupowane przez SPEC, wprowadzane do sieci ciepłowniczej i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sprawność wykorzystania energii chemicznej paliwa wynosi około 85%, z czego 35% przetwarzane jest na energię elektryczną a 50% na ciepło użytkowe. Taki sposób produkcji ciepła pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie paliwa, czyli mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Jednocześnie jest on zgodny z kierunkami wytyczanymi przez dyrektywy UE.

Poza zakupem i przesyłem ekologicznego ciepła, SPEC wdraża i realizuje wiele projektów, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii i racjonalne gospodarowanie ciepłem. Podstawowym działaniem spółki w tym zakresie jest systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. Wszystko po to, by nie tylko minimalizować ryzyko wystąpienia awarii i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy, ale także by zmniejszać straty ciepła związane z przesyłem i ograniczać emisję szkodliwego dla środowiska CO?. W ciągu ostatnich 15 lat spółka wymieniła 550 km sieci kanałowych na bardziej energooszczędne preizolowane. Dzięki inwestycjom SPEC emisja CO? w Warszawie zmniejszyła się o ok. 115 tys. ton w skali roku.

Równie istotne dla SPEC jest ograniczanie tzw. „niskiej emisji” w mieście, pochodzącej z małych i nieefektywnych kotłowni lokalnych.  Dlatego spółka przyłącza budynki korzystające jeszcze z własnych źródeł ciepła. Dzięki stałej rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwo ma coraz większe możliwości docierania do takich budynków.  W ubiegłym roku, korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, SPEC zrealizował duży projekt przyłączenia do m.s.c. osiedla mieszkaniowego „Osada Rybacka”, korzystającego wcześniej z kotłowni olejowych. Przyłączenie tych zaledwie 7 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej zmniejszyło  emisję CO? do atmosfery o ok. 15 ton w skali roku.

SPEC obecnie przygotowuje kilka przedsięwzięć o charakterze proekologicznym, których celem jest racjonalne wykorzystanie ciepła. Jednym z najważniejszych jest zamiana warszawskich węzłów grupowych na indywidualne przy jednoczesnej wymianie sieci niskich parametrów. Projekt ten pozwoli na ograniczenie strat ciepła sieciowego i zmniejszy emisję CO2 o kolejne 11 tys. ton w ciągu roku.

Spółka pracuje także nad wdrożeniem projektu „Inteligenta sieć ciepłownicza” (ISC). Dzięki niemu SPEC chce usprawnić pracę sieci. Będzie to polegać na optymalnym przygotowywaniu prognozy obciążenia sieci ciepłowniczej, optymalizacji pracy urządzeń ciepłowniczych tj. przepompownie, konfigurację sieci umożliwiającą wykorzystanie produkcji w najtańszych źródłach ciepła, zmniejszenie strat przesyłu, a także na bieżącej analizie parametrów sieci i wykrywaniu stanów awaryjnych. ISC ma przynieść ograniczenie emisji CO2 o ok. 100 tys. ton/rok. Straty wody sieciowej spadną o ok. 15%, spowolnią się procesy korozji sieci, co będzie miało korzystny wpływ na spadek awaryjności, oraz spadnie emisja gazów i pyłów w Warszawie.

19 i 20 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „Zmiany Klimatu a Społeczeństwo”. Jeden z ekspertów SPEC – Tomasz Bańkowski, będzie tam omawiać wpływ polityki klimatycznej na efektywność przedsiębiorstw ciepłowniczych.


Tomasz Bańkowski, główny specjalista ds. koordynacji projektów SPEC SA w obszarze energetyki, ciepłownictwa, ochrony powietrza i klimatu. Ekspert Instytutu im. E. Kwiatkowskiego. Specjalizuje się w instrumentach i mechanizmach wspierających trwałość rozwoju sektora energetycznego, efektywność energetyczną, Odnawialne Źródła Energii oraz ochronę zmian klimatu. Od 10 lat prowadzi i koordynuje  projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe realizowane w ramach wsparcia Unii Europejskiej.

SPEC

{jcomments on}