EKO i ENERGO: Budować energooszczędnie – eko-zachowania na budowie

Troska o środowisko naturalne jest coraz bardziej widoczna w branży budowlanej, także na polskich budowach. Eko-zachowania na budowie przejawiają się zarówno świadomym podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru materiałów i technologii budowlanych, jak i szeregiem drobnych aktywności, których podjęcie nie wymaga wiele wysiłku, a przynosi korzyści domownikom oraz środowisku naturalnemu.

Na każdym kroku warto więc myśleć, jak ekologicznie prowadzić działania budowlane.

Porządek na budowie
Schludny plac budowy to wyznacznik profesjonalizmu ekipy budowlanej, a także czynnik sprzyjający postawie prośrodowiskowej. Już na początku budowy warto pomyśleć o dobrej organizacji placu, logistyce, a także pozbywaniu się odpadów. Rozwiązaniem, które jednocześnie jest przyjazne dla środowiska i pomaga utrzymać porządek na budowie jest zamówienie kontenera – oddzielnie na odpady po budowie i materiały sypkie.

– Już w umowie między wykonawcą a inwestorem powinien być uwzględniony kontener na odpady. Kierownik budowy powinien pilnować, aby ekipa na bieżąco dbała o porządek i usuwała zbędne elementy – twierdzi Ignacy Kowalski z firmy YGDOM z Piaseczna, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Profesjonalnie wyposażona ekipa budowlana jest ważnym ogniwem eko-budowania również ze względu na możliwość wielokrotnego wykorzystania różnych elementów, chociażby desek.

– Jeśli ekipa posiada pewne elementy w swoim wyposażeniu można ich użyć wielokrotnie – przykładem mogą być deski do rusztowania lub szalunkuwyjaśnia Joanna Szymula z myślenickiego Biura Projektów EXTRAPLAN, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Wielokrotne wykorzystywanie akcesoriów lub sprzętu potrzebnego do budowy domu jest przejawem prośrodowiskowej postawy. Przy ekologicznym podejściu do budowy znaczenie ma także możliwość przetworzenia i ponownego wykorzystania odpadów.

Ekologiczna utylizacja
Bezpośrednim działaniem na rzecz ochrony środowiska jest ekologiczna utylizacja folii budowlanej. SILKA i YTONG od pięciu lat prowadzi akcję „Folia znika z budowy”. Inwestor może zgłosić chęć oddania zbędnych opakowań foliowych. Minimalna ilość folii opakowaniowej, która może zostać bezpłatnie odebrana z terenu budowy, to 1m3. Zebrana folia podlega procesowi recyklingu.

– Zawsze staram się zachęcać inwestorów do wzięcia udziału w akcji „Folia znika z budowy”. Korzyść jest wtedy podwójna. Inwestor i firma wykonawcza nie muszą zajmować się utylizacją odpadów. Folia natomiast nie zalega na budowie, ani na wysypiskach śmieci, ponieważ może zostać ponownie wykorzystanapodkreśla Ignacy Kowalski z firmy YGDOM z Piaseczna, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Więcej informacji o ekologicznej akcji „Folia znika z budowy” znajduje się na stronie:
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/folia_znika_z_budowy_1640.php

Ekologiczne wybory
Istotnym elementem jest zastosowanie odpowiednich technologii budowlanych przyjaznych środowisku i przyszłym mieszkańcom domu, a jednocześnie minimalizujących zużycie wody, a także energii (prądu). W tym przypadku znaczenie ma również stosowana technika murowania.

– Murowanie na cienką spoinę oznacza nie tylko oszczędność surowców, ale także praktycznie eliminuje „mokre prace” na budowie. Efektem jest także mniejsza ilość wilgoci w ścianie, czyli mniej energii zużytej na ogrzewanie nowo wybudowanego domu w pierwszym sezonie grzewczymmówi Adam Łazowski z firmy Logic z Siemiatycz, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Zużycie wody zależy od wybranej technologii budowy. Przy zachowaniu takiego samego parametru izolacyjności cieplnej U≈0,26 W/(m2K) do wymurowania 1 m2 ściany może być potrzebne od 1 do 10 litrów wody. Na przykład, w systemie YTONG – dzięki murowaniu na cienką spoinę oraz dużej dokładności wymiarowej bloczków – na 1 m2 ściany wystarcza ok. 1-2 litra wody. To kilkukrotnie mniej niż podczas budowania z mniej precyzyjnie wykonanych materiałów. Dla porównania – ściana z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm z dociepleniem wymaga ok. 6,6 litra wody na 1 m2.

Zastosowanie nowoczesnych technologii ogranicza również zużycie zaprawy – na przykład do wymurowania 1 m2 jednowarstwowej ściany zewnętrznej z bloczków YTONG o grubości 36,5 cm wystarcza 5,5 kg suchej mieszanki zaprawy do cienkich spoin SILKA-YTONG. Jej przygotowanie wymaga jedynie ok. 1,4 litra wody.

– Przy murowaniu na cienkiej spoinie nie wprowadzamy dodatkowej ilości wody do ściany. Ściana wysycha szybciej, dzięki czemu można szybciej wykonywać dalsze prace i zakończyć ten etap budowywyjaśnia Joanna Szymula z myślenickiego Biura Projektów EXTRAPLAN, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Świadomy wybór
Miarą nowoczesnej produkcji jest także jej wpływ na środowisko naturalne. Warto sprawdzić, w jaki sposób odbywa się produkcja materiałów budowlanych, na przykład, czy jest bezodpadowa, czy przestrzegane są standardy jakości. Istotny jest również skład materiałów, czyli wykorzystanie do produkcji naturalnych surowców, jak woda, piasek czy wapno. Dzięki temu inwestor ma pewność, że materiały, z których buduje dom są zdrowe i przyjazne nie tylko dla użytkowników, a także dla środowiska naturalnego.

Zobacz, jak powstaje przyjazny mieszkańcom i środowisku beton komórkowy YTONG: http://www.youtube.com/watch?v=hujvgQWQmRk
Zobacz, jak jest produkowana ekologiczna SILKA – cegła wapienno-piaskowa: http://www.youtube.com/watch?v=efkteBb-0Eg

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wideo porad EKO i ENERGO ekspertów SILKA YTONG, którzy mówią, jak być przyjaznym dla środowiska podczas budowy: http://www.youtube.com/watch?v=tkfjHTkzuiE&feature=relmfu

###


XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania SILKA YTONG.

Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX){jcomments on}