FERRO: Wzrost skonsolidowanego zysku na akcję o ponad 26 procent

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO za 2013 rok wyniósł 21,8 mln zł wobec 17,4 mln uzyskanych rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 270,2 wobec 276,1 mln zł w roku poprzednim.

Mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych w 2013 roku Grupa, w porównaniu do danych za 2012 rok, odnotowała znaczący wzrost wskaźników finansowych, w tym: EBITDA o 15,8% (z 30,2 mln do 35 mln), poprawę rentowności netto o prawie 2 punkty procentowe (z 6,3% do 8,1%) i EPS – skonsolidowany zysk na akcję wyniósł 1,04 zł i był wyższy aż o 26,8% w porównaniu do roku ubiegłego.  

Jesteśmy zadowoleni z wyników, z utrzymania przychodów Grupy i osiągnięcia dwuprocentowej poprawy marży EBITDA, która wzrosła z 10,9% w 2012 roku do 12,9% w 2013, odnotowanej na wszystkich rynkach naszej działalności – mówi Aneta Raczek, Prezes Zarządu.

Zawdzięczamy je konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, której nadrzędnym celem w 2013 roku była optymalizacja produkcji i zakupów, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz dalsza redukcja kosztów finansowych – od 2012 roku sukcesywnie maleje poziom zadłużenia Grupy mierzony wskaźnikiem: zadłużenie netto do EBITDA – mówi Artur Depta, Wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse. Poprawa stabilności finansowej Grupy zwiększa też możliwość wypłaty dywidendy – Zarząd Spółki nie wyklucza takiej rekomendacji – dodaje Artur Depta.

Osiągnięciu pozytywnych wyników sprzyjał także stabilny kurs dolara amerykańskiego i cen surowców oraz lekkie ożywienie gospodarcze obserwowane w III i IV kwartale w Polsce i w  krajach o najważniejszym znaczeniu gospodarczym dla Grupy FERRO: w Czechach, na Słowacji i w Rumunii.

Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski 47%, rynek czeski 29%, słowacki 8% i rumuński 7% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz zawory (33%).

Do sukcesów 2013 roku mających wpływ na podniesienie konkurencyjności Grupy i umocnienie pozycji w obszarach prowadzonej działalności, należy również zaliczyć przyznanie FERRO najwyższego europejskiego wyróżnienia, i zarazem pierwszego w Europie w kategorii Armatura sanitarna,  w zakresie ekologii – certyfikatu EU Ecolabel: PL/040/001/01 dla baterii oszczędzających wodę z kolekcji: Cassino VerdeLine, Veneto VerdeLine i Genova VerdeLine. Do inwestycji w ekologię, oprócz baterii i natrysków oszczędzających wodę, w ubiegłym roku dołączyły także energooszczędne rozwiązania dla instalacji grzewczych dedykowane budownictwu jednorodzinnemu. Miniony rok upłynął także pod znakiem poszerzania oferty produktowej dedykowanej zarówno tradycyjnym kanałom dystrybucji – hurtowniom instalacyjnym, jak i skierowanej do rosnących w znaczenie marketów budowlanych.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Ziobro
agnieszka.ziobro@ferro.pl
+48 12 25 62 176Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., NOVASERVIS spol. s.r.o. oraz NOVASERVIS FERRO Group SRL, Novaservis FERRO SK s.r.o, Ferro International sp. z o.o. SKA.
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 21 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm – producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX){jcomments on}