Księgi wieczyste przez Internet dla wszystkich?

Dostęp do ksiąg wieczystych w formie cyfrowej na ekranach naszych monitorów, będzie możliwy po zalogowaniu się na specjalnej platformie i wprowadzeniu elektronicznego numeru księgi wieczystej. Pierwsza faza pilotażowa, planowana na ten rok, udostępni księgi wieczyste online komornikom i notariuszom.

Przez Internet będzie można zapoznać się zarówno z interesującą parcelą, poznać jej właściwości, parametry oraz zapisy w księdze wieczystej. W początkowej fazie wdrożenia będą to jedynie dane do wglądu i druku. W przyszłości przewiduje się również możliwość zrealizowania wpisu do księgi wieczystej via Internet. Funkcjonowanie ksiąg wieczystych online będzie regulowane zmianami legislacyjnymi.

– Digitalizacja dokumentacji administracji państwowej zdecydowanie ułatwi proces inwestycyjny poprzez szybki dostęp do informacji. – mówi Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. – Tego typu usługa dla firm i ogółu społeczeństwa z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze pod względem organizacyjnym jak i proceduralnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010, funkcjonalność systemu Nowa Księga Wieczysta (NKW) związana z dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez Internet dla wszystkich zainteresowanych podmiotów powinna zostać zapewniona do końca 2010 r.

Budowa elektronicznej administracji poprzez informatyzacje ksiąg wieczystych to przede wszystkim budowa i tworzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, transfer treści ksiąg wieczystych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego, wspomaganie prac biurowych oraz bezpośredni wgląd do nich.

Nowe Księgi Wieczyste mają na celu wzrost bezpiecznego obrotu nieruchomościami poprzez sprawne ewidencjonowanie praw własności nieruchomości oraz wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, udoskonalenie sposobów prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez rezygnację z ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych.

Źródło: www.archeton.pl

 

{jcomments on}