SILKA i YTONG dla zrównoważonego budownictwa

W roku 2009 Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii pracowały nad nowelizacją („Recast”) dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD. Komisja Europejska zakłada, że w sektorze budynków istnieją opłacalne możliwości znacznych redukcji konsumpcji energii i emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia do 2020 r. celu „3 x 20%”.

Główne propozycje dotyczące wymagań energetycznych dotyczą zobligowania krajów UE do przeglądu wymagań energetycznych i porównania z optymalnym ekonomicznie poziomem oraz zobowiązania krajów UE do konkretnych działań promujących rynek budynków o niskiej lub zerowej konsumpcji energii pierwotnej i emisji CO2.

Jednym słowem przyszłość należy do budownictwa zrównoważonego. Chcąc zrozumieć czekające nas zmiany należy najpierw wytłumaczyć, czym jest budownictwo zrównoważone. Budownictwo zrównoważone to projektowanie i wznoszenie budynków w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami naturalnymi w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne), aż do jego rozbiórki. W praktyce przejawia się to w wykorzystaniu materiałów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, zmniejszenia zużycia energii oraz produkcji zanieczyszczeń, zazieleniania budynku i terenów do niego przyległych.

Budynki zrównoważone z założenia dopasowują się do otoczenia, są energooszczędne, zdrowe i komfortowe dla ich użytkowników. Znakomitym przykładem tego rodzaju budynków jest LUMINA, wysoko energooszczędny dom mieszkalny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, zapewnia zdrowy mikroklimat i o połowę niższe zużycie energii, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych budynków jednorodzinnych. LUMINA korzysta bowiem z odnawialnych źródeł energii, równoważąc i redukując do minimum emisję CO2 do atmosfery.

Dla spełnienia wysokich wymagań energooszczędności kluczowy okazuje się dobór materiałów budowlanych, które są w stanie zapewnić mieszkańcom zdrowie i komfort, a także wysoką jakość samego budynku. Z tego powodu ściany konstrukcyjne LUMINY nieprzypadkowo zaprojektowano z betonu komórkowego. Uzyskanie wysokiej termoizolacyjności ścian zewnętrznych i bardzo dobrego współczynnika przewodzenia ciepła na poziomie λ = 0,11 W/mK staje się możliwe za sprawą ciepłych bloczków YTONG PP2/0,4 grub. 24 cm. Dodanie 20-centymetrowej warstwy docieplenia pozwala w tym przypadku nie tylko na spełnienie wymagań normowych dla ścian U ≤ 0,30 W/m2K, ale nawet na uzyskanie współczynnika typowego dla budynków pasywnych U = 0,14 W/m2K.

W LUMINIE doskonałym rozwiązaniem okazało się połączenie i wykorzystanie właściwości bloczków YTONG i SILKA. YTONG, dzięki wydłużonemu czasowi oddawania ciepła, niweluje wahania temperatury zewnętrznej, utrzymując w efekcie temperaturę wewnątrz budynku na stałym poziomie. Z kolei SILKA usztywnia całość konstrukcji, dzięki czemu budynek jest stabilny i bardziej odporny na zarysowania wskutek osiadania. Dodatkowo, wysoka gęstość bloków przekłada się na wysoką pojemność cieplną przegród, wskutek czego pomieszczenia nie ulegają przegrzaniu, a temperatura utrzymuje się na odpowiednim, komfortowym poziomie. Wreszcie ściany z bloków SILKA mają znakomite parametry w zakresie izolacyjności akustycznej, przez co cały budynek staje się bardzo dobrze wyciszony.

Równie ważne jest zastosowanie w budynku dodatkowych elementów systemowych, co sprawia, że zewnętrzna konstrukcja budynku jest jednorodna pod względem termicznym, a co za tym idzie niemal zupełnie pozbawiona mostków termicznych.

Cieple ściany to jednak nie wszystko, równie energooszczędny powinien być strop. Ten, wykonany w LUMINIE z gotowych, zbrojonych płyt z betonu komórkowego YTONG odmiany PP4,4/0,55 o współczynniku przewodzenia ciepła λ10,dry = 0,16 W/mK, nie tylko minimalizuje straty ciepła, ale  w przypadku balkonów pozwala uniknąć mostków termicznych poprzez wysunięcie gotowej płyty stopowej YTONG poza obrys budynku. Dodatkowo, strop taki montuje się jednego dnia, a jego konstrukcję od razu można obciążać, kontynuując murowanie kolejnej kondygnacji. Dzięki temu dom ze stropami YTONG może powstać w 2,5 tygodnia.

W założeniach budownictwa zrównoważonego jest stosowanie przyjaznych dla środowiska i mieszkańców materiałów budowlanych. W przypadku domu LUMINA zastosowano do budowy ścian najbardziej bezpieczne materiały – bloczki YTONG i SILKA, które wyprodukowane są z naturalnych składników: wody, piasku i wapna.

Energooszczędne rozwiązania zastosowane w LUMINIE są odzwierciedleniem kierunku zmian, w jakim podąża unijne ustawodawstwo. Harmonia z otoczeniem, lokalnymi warunkami klimatycznymi, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, niska emisja CO2 do atmosfery oraz zdrowy, komfortowy mikroklimat wewnątrz budynku to wytyczne dla zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

 


Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl , www.budowane.pl , www.miastonoca.budowane.pl , http://www.termodom.pl/termodompasywny/ , http://sklep.xella.pl , www.inspiracje.budowane.pl oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy , www.ZdrowaBudowa.pl .

Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX)

{jcomments on}