35 procentowy wzrost skonsolidowanego zysku na akcję

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 14 mln zł wobec 10,4 mln zł uzyskanego rok wcześniej, przy zbliżonych przychodach, odpowiednio: 130,4 mln zł, wobec 129 mln zł w poprzednim roku.  EBITDA wzrosła o 9,2 % i osiągnęła 19,7  mln zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku marża EBITDA zwiększyła się z 14% do 15,1%. Wskaźnikiem, który uległ największej poprawie jest EPS – skonsolidowany zysk na akcję wyniósł 0,66 zł i jest wyższy  o  35% w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 roku.   Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynkach działalności Grupy, zwłaszcza polskim, udało nam się wypracować stabilne wyniki finansowe – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO. Po bardzo dobrym pierwszym kwartale 2014 r., mimo optymistycznych założeń, odnotowaliśmy niższą sprzedaż na rynku krajowym. Z kolei znaczący wzrost sprzedaży w Czechach i Rumunii został nieco skorygowany przez słabnącą walutę, głównie utrzymujący się na niskim poziomie kurs korony czeskiej.  

Szczególnie cieszy nas wysoki wzrost EPS, który powinien być pozytywnym sygnałem dla inwestorów, świadczącym o opłacalności inwestycji w akcje Spółki – powiedział Artur Depta, Wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse.

Grupa FERRO coraz mocniej zaznacza swoją obecność w obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzeniem tego są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski  46%, rynek czeski 29%, rumuński 9% i słowacki 8% sprzedaży. Godnym podkreślenia jest dynamiczny rozwój sprzedaży Grupy w Rumunii, która po drugim kwartale wyprzedziła wartościowo sprzedaż  na rynku słowackim, stając się trzecim co do wielkości rynkiem Grupy. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (57%) oraz zawory (33%).

Lekki spadek koniunktury w drugim kwartale nie powinien mieć wpływu na jednostkowe (FERRO S.A.) i skonsolidowane (Grupa FERRO) wyniki finansowe. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowych marż, przychodów oraz rentowności w perspektywie kolejnego półrocza –  powiedział Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy i Administracyjny.
Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Ziobro
agnieszka.ziobro@ferro.pl
+48 12 25 62 176


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, Novaservis FERRO SK s.r.o, Ferro International 2 Sp. z o. o. , Novaservis Ferro Hungary Kft.   

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 21 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm – producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre.
NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.
FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.
Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)