ABC termomodernizacji

Czy obawiasz się, że przez długą i mroźną zimę wkrótce skończą Ci się zapasy węgla zgromadzone na cały sezon grzewczy? A może rachunki za ogrzewanie gazem Twojego domu dawno już przekroczyły zaplanowane na zimę wydatki?  Żeby uniknąć takich kłopotów w przyszłości, warto poddać dom termomodernizacji.  Dobrze zaplanowana i zrealizowana nie dość, że trwale i radykalnie zmniejszy koszty ogrzewania oraz poprawi komfort mieszkania, to przy okazji może odmienić wygląd budynku i sprawić, że poczujemy się w nim, jak w nowym. Warto wiedzieć, że do efektywnej termomodernizacji, w tym również prywatnego domu jednorodzinnego, państwo może dołożyć kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych – do 16% kosztów całego przedsięwzięcia.

W 2008 roku na wypłacone z funduszu termomodernizacji ponad 187 mln zł – tylko 520 tys. zł (31 premii termomodernizacyjnych) przypadło na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj brak wystarczającej wiedzy inwestorów na temat możliwosci pozyskania dodaktowych środków finansowych na remont domu – mówi Jakub Dygas, Kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji Rockwool Polska. Tymczasem w 2008 r. każdy z właścicieli budynków jednorodzinnych otrzymał średnio prawie 17 tys. zł premii termomodernizacyjnej!
To najlepsza zachęta do działania. Trzeba wprawdzie wydać 1-2 tys. zł na audyt energetyczny, ale dzięki niemu można mądrze zaplanować inwestycję i w konsekwencji ubiegać się o premię, której wartość wielkorotnie przewyższa koszt audytu. Jak to zrobić? Najnowszy raport Rockwool Polska – „Termolokata – inwestycja w ciepły dom” krok po kroku wyjaśnia, jak sprawnie przeprowadzić termomodernizację i uzyskać  premię z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Po pierwsze –  przeprowadzamy audyt energetyczny
Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich  kwalifikacjach. Aktualna lista uprawionych specjalistów znajduje się na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych – www.zae.org.pl. Koszt takiego opracowania dla domu jednorodzinnego waha się w granicach 1-2 tys. zł.

Krok drugi – wybieramy bank
Dysponując audytem energetycznym budynku, można przystąpić do wyboru banku udzielającego kredytów termomodernizacyjnych. Ich aktualna lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.com.pl.

Podczas wyboru banku kredytującego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość stopy procentowej oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Warto także pamiętać, że im wyższy kredyt, tym większe możliwości negocjacji z bankiem.

Po trzecie –  składamy wniosek o kredyt

Kolejnym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest złożenie w banku wniosku o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:
1.Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
2.Audyt energetyczny.
3.Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii.

Krok czwarty – czekamy na decyzję BGK
Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

Krok piąty – otrzymujemy premię
W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. W dniu uruchomienia jego pierwszej transzy zostanie pobrana i przekazana do BGK prowizja
z tytułu przyznania premii w wysokości 0,6% jej wartości.

Krok 6 – przystępujemy do remontu
Mając przyznaną premię, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym celu należy:
opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane.

Krok siódmy – zdobywamy oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym.  Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.

Krok ósmy – przekazanie premii do banku kredytującego
BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (obecnie premia pokrywa do 20% wartości kredytu termomodernizacyjnego).

Termomodernizacja w praktyce
Opłacalność termomodernizacji potwierdza przykład remontu budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 249 m2 i rocznych kosztach ogrzewania przewyższających 11 100 zł, pokazany w raporcie „Termolokata – inwestycja w ciepły dom”. Przeprowadzone prace objęły: ocieplanie ścian zewnętrznych, stropu poddasza i stropu nad piwnicami, wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż zaworów termostatycznych. Koszty termomodernizacji wyniosły łącznie 32 500 zł z czego wkład własny inwestora (20%) stanowił 6 500 zł, a kredyt (10 lat, stopa procentowa 9%) – 26 000 zł. Uzyskana przez właściciela premia termomodernizacyjna –  5 200 zł prawie pokryła jego wkład własny. W wyniku termomodernizacji roczne koszty ogrzewania zmniejszyły się z 11 100 zł do  3 500 zł.

Właściciele domów jednorodzinnych zbyt  rzadko ubiegają się o kredyt z Funduszu Termomodernizacyjnego. Powodem może być obawa, że procedura uzyskania premii jest zbyt skomplikowana. W rzeczywistości nie jest ona aż taka trudna, a korzyści dla inwestora są niezaprzeczalne –  komentuje Jakub Dygas, Kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji Rockwool Polska.

Informacja została przygotowana na podstawie raportu z serii „Szóste Paliwo” pt.:  „Termolokata – inwestycja w ciepły dom”, opracowanego przez Primum Polska (dawniej Ecofys Poland) na zlecenie ROCKWOOL Polska. To już trzeci raport firmy poświęcony zagadnieniu efektywności energetycznej w budownictwie. Tym razem odpowiada on na pytania, czy  warto przeprowadzić termomodernizację budynku, jak ocenić opłacalność takiej inwestycji oraz kiedy zwrócą się poniesione na nią wydatki. Z raportu można się także dowiedzieć, jak zdobyć środki finansowe na realizację tego typu przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje na temat termomodernizacji dostępne są również  na stronie www.termolokata.pl.

Rockwool Polska

 

{jcomments on}