Brama i napęd, czyli jedność spod znaku CE

Decydując się na zamontowanie w garażu bramy automatycznej, chcemy by służyła nam  bezawaryjnie i  bezproblemowo przez długie lata. W końcu już z definicji ma ona uczynić nasze życie wygodniejszym i bardziej komfortowym. Jednak trzeba pamiętać, że sprawność  systemu, którego elementami są brama i napęd, zależy w głównej mierze od ich prawidłowego dopasowania. Wraz z ekspertem firmy Normstahl prześledźmy, w jaki sposób zapewnić sobie niezawodność funkcjonowania bramy garażowej, wynikającej z odpowiedniego wyboru automatyki.

Wielu użytkowników, z mniej lub bardziej niezrozumiałych względów, po wyborze wymarzonej bramy garażowej, rozważa wybór napędu firmy innej, niż producent bramy. Niefortunnie ulegają podszeptom znajomych, autorytarnym wypowiedziom domorosłych 'fachowców’ czy też nierzetelnym informacjom zamieszczanym w różnych źródłach. Kompletowanie zestawu z elementów różnych producentów jest niestety dość chybionym pomysłem, zarówno ze względów prawnych, technicznych jak również jakościowych.

Normstahl

Wybory i ich konsekwencje
Kompletując poszczególne elementy samodzielnie, narażamy się na różnorakie problemy związane z ich późniejszym działaniem. Niewłaściwe dopasowanie poszczególnych urządzeń w systemie automatycznego otwierania bramy może być brzemienne w skutkach. Nieadekwatny do ciężaru bramy dobór siły ciągu napędu otwierającego, może w efekcie doprowadzić do jego uszkodzenia lub, w najlepszym wypadku, nieodpowiedniej, dychawicznej prędkości otwierania bramy. Kolejnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami, na które możemy być narażeni, są nie tylko nieznośne i przykre dla ucha zgrzyty dobiegające z  bliżej nieokreślonego punktu w napędzie lecz także znacznie szybsze zużywanie się automatyki, podczas jej normalnej, zdawałoby się eksploatacji. Dlatego też, jeśli chcemy mieć pewność, że zakupiony przez nas sprzęt działa prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, najlepiej od razu wybrać cały zestaw jednego producenta. Unikniemy w ten sposób ewentualnych problemów związanych z brakiem kompatybilności poszczególnych urządzeń. „Decydując się na zakup całego zestawu, tj. bramy oraz przeznaczonej dla niej automatyki  mamy pewność, że poszczególne elementy były konstruowane ze zwróceniem uwagi na ich późniejszą współpracę ze sobą. W ten sposób każdy element systemu jest kompatybilny z resztą, co może oszczędzić nam późniejszych kłopotów” – mówi ekspert z firmy Normstahl.

Brama + automat = maszyna
Poza wspomnianymi już aspektami praktycznymi, za kupnem całego zestawu przemawiają również względy prawne. Choć nie jest to powszechnie znany fakt, brama garażowa wraz z automatyką służącą do jej otwierania, jest w świetle przepisów traktowana jako maszyna. Dlatego, by mogła być dopuszczona do sprzedaży, musi posiadać deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. I nie chodzi tu o deklarację zgodności wystawioną dla poszczególnych elementów, lecz dla całej konstrukcji. Dopiero po wystawieniu deklaracji zgodności, producenta może oznakować swój produkt znakiem CE. „Wszelkiego rodzaju maszyny podlegają dyrektywie Unii Europejskiej należącej do tzw. dyrektyw nowego podejścia. Wymagają one od wszystkich dopuszczonych do sprzedaży maszyn posiadania certyfikatu CE potwierdzającego, że produkt jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Dlatego widząc na produkcie symbol CE możemy być pewni, że produkt spełnia najwyższe standardy wyznaczone przez rygorystyczne normy europejskie”- mówi ekspert firmy Normstahl.

W zgodzie z przepisami
Dystrybutor, który zajmuje się sprzedażą oraz montażem bram garażowych z napędem staje się automatycznie producentem takiego zestawu, i jako taki zobowiązany jest do zadeklarowania zgodności w oparciu o metodę oceny, którą określają przepisy. Musimy mieć na uwadze fakt, że powierzając dealerowi montaż bramy z elementów pochodzących od różnych producentów, godzimy się siłą rzeczy na niezgodność użytych produktów z dyrektywami UE. Owszem, można za pomocą autoryzowanych jednostek przeprowadzić specjalistyczne testy, wymagane do nadania oznaczenie CE, jednak w praktyce jest to procedura żmudna i dość kosztowna. Można jej uniknąć tylko w jeden sposób. Warunkiem jest montaż kompletnego rozwiązania, które posiada już zadeklarowaną przez producenta zgodność z dyrektywami. Możliwość taką daje firma , której produkty, zarówno bramy jak i napędy z serii Ultra posiadają całościową deklarację zgodności. Montując bramę garażową wraz z napędem firmy Normstahl, zarówno dealer jak i użytkownik ma pewność nie tylko, że komponenty te doskonale ze sobą współpracują, ale też, że jako komplet posiadają odpowiednią deklarację zgodności.

Stosując kompletne rozwiązanie firmy Normstahl, zarówno sprzedawca jak i użytkownik mają gwarancję, że montowana brama garażowa spełnia przepisy zarówno obowiązujące w Polsce jak i Unii Europejskiej, stając się jednocześnie gwarantem najwyższej jakości, bezawaryjności i komfortu użytkowania.
www.normstahl.pl

Gut PR

 

{jcomments on}