Branża budowlana – fakty, liczby, ciekawostki, województwo małopolskie

Koncepcja ogólnopolskiego roadshow Miasteczko Akademia Murowania SILKA YTONG została stworzona, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, ekip wykonawczych, a także szkół o profilu budowlanym. Dane dotyczące branży, opracowane przez Annę Waszczuk, analityka rynku Xella Polska, potwierdzają potrzebę inicjowania akcji, które wielowymiarowo wspierają edukację budowlaną.

Pozwolenia na budowę
Według danych GUS w ubiegłym roku w Polsce liczba pozwoleń na budowę w sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniosła 174 929, w tym 57 proc. (98 934) w segmencie budownictwa jednorodzinnego.
W okesie styczeń-październik ubiegłego roku w województwie małopolskim wydano 19 801 takich dokumentów, co stanowi 13 proc. pozwoleń wydanych w tym okresie w całej Polsce.

Rozpoczęte budowy
W 2010 r. na terenie kraju rozpoczęto budowę 158 064 mieszkań – 55 proc. w budownictwie jednorodzinnym.
W okresie styczeń-październik 2010 r. co dziesiąta budowa w Polsce rozpoczęła się w województwie małopolskim.

Mieszkania oddane do użytku
W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku 135 715 mieszkań, w tym ponad połowę w budownictwie jednorodzinnym.
W ciągu trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku mieszkańcy województwa małopolskiego mogli zamieszkać w 9 465 domach jednorodzinnych i mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, co stanowiło jedną dziesiątą wszystkich oddanych w Polsce do użytku lokali.

Przeciętna powierzchnia mieszkań
Przeciętna powierzchnia mieszań oddanych do użytku przez deweloperów w Polsce w okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 wyniosła 66 m2, w przypadku domów: 146 m2.
W województwie małopolskim metraż ten jest średnio większy, odpowiednio o: 1,0 i 2,6 m2 niż w przeciętne dla całej Polski.
Najwyższe wartości tych wskaźników odnotowano w tym okresie w przypadku mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów w województwie śląskim, w którym powierzchnie były o 17,1 m2 większe niż przeciętne dla całej Polski, a w przypadku domów jednorodzinnych wybudowanych przez inwestorów indywidualnych w województwie pomorskim – o 9,9 m2 większe niż przeciętne dla całej Polski.

Zatrudnienie w budownictwie
Według danych z trzech pierwszych kwartałów 2010 r. w budownictwie zatrudnionych było 433 297 osób – 8,3 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce pracowało w tej branży.
W województwie małopolskim odsetek zatrudnionych w budownictwie utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi 9,9 procent. W statystykach przodują województwa: świętokrzyskie – 11,1 proc., lubelskie – 10,3 proc. i warmińsko-mazurskie – 10,3 proc.

Liczba mieszkań a nowo zawarte małżeństwa
Na jedno oddane do użytku w Polsce w 2009 r. mieszkanie przypadało 1,57 nowo zawartych małżeństw.
W województwie małopolskim wskaźnik ten wynosi 1,16. Najlepszy odnotowano dla województwa mazowieckiego – tylko 0,85.

Więcej informacji o akcji Miasteczko Akademia Murowania SILKA YTONG na www.akademiamurowania.pl, a już 17-18 kwietnia miasteczko zagości w Krakowie, w Parku Handlowym Zakopianka.


Trasa Miasteczka Akademia Murowania SILKA YTONG


Ciężarówka Miasteczka Akademia Murowania SILKA YTONG


Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl, www.budowane.pl, www.akademiamurowania.pl, www.miastonoca.budowane.pl, http://www.termodom.pl/termodompasywny/, http://sklep.xella.pl, www.inspiracje.budowane.pl, www.multipor.budowane.pl, www.15latYTONG.pl, oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy, www.ZdrowaBudowa.pl.

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX)
{jcomments on}