Branża budowlana – fakty, liczby, ciekawostki, województwo mazowieckie

Koncepcja ogólnopolskiego roadshow Miasteczko Akademia Murowania SILKA YTONG została stworzona, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, ekip wykonawczych, a także szkół o profilu budowlanym. Dane rynkowe dotyczące branży potwierdzają potrzebę inicjowania akcji, które wielowymiarowo wspierają edukację budowlaną.

Pozwolenia na budowę
Według danych GUS w ubiegłym roku w Polsce liczba pozwoleń na budowę w sektorze budownictwa mieszkalnego wyniosła 174 929, w tym 57 proc. (98 934) w jednorodzinnym.
Od stycznia do października ubiegłego roku w województwie mazowieckim wydano 25 340 takich dokumentów, co stanowi 17 proc. pozwoleń wydanych w tym okresie w całej Polsce.

Rozpoczęte budowy
W 2010 r. na terenie kraju rozpoczęto budowę 158 064 mieszkań – 55 proc. w budownictwie jednorodzinnym.
W statystykach przoduje województwo mazowieckie, w którym między styczniem a październikiem 2010 r. rozpoczęte budowy to aż jedna piąta wszystkich tego typu inwestycji w Polsce.

Mieszkania oddane do użytku
W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku 135 715 mieszkań, w tym ponad połowę w budownictwie jednorodzinnym.
W okresie od stycznia do października ubiegłego roku mieszkańcy województwa mazowieckiego mogli zamieszkać w 21 650 mieszkaniach, co stanowiło ponad jedną piątą wszystkich oddanych w Polsce do użytku lokali i największy udział procentowy w skali kraju.

Przeciętna powierzchnia mieszkań
Przeciętna powierzchnia mieszań oddanych do użytku przez deweloperów w Polsce w I, II i III kwartale 2010 wyniosła 66 m2, w przypadku domów: 164 m2.
W województwie mazowieckim metraż ten jest średnio większy, odpowiednio o: 3,6 i 9,3 m2 niż w pozostałych regionach kraju.
Wysoką średnią utrzymało województwo śląskie, w którym powierzchnie były przeciętnie aż o 17,1 oraz 4,8 m2 większe.

Zatrudnienie w budownictwie
Według danych z trzech pierwszych kwartałów 2010 r. w budownictwie zatrudnionych było  433 297 osób – 8,3 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce pracowało w tej branży.
W województwie mazowieckim odsetek zatrudnionych w budownictwie wynosi 7,2 procent. Największy odsetek notują województwa: świętokrzyskie – 11,1 proc., pomorskie – 10,2 proc. i warmińsko-mazurskie – 10,3 proc.

Liczba mieszkań a nowo zawarte małżeństwa
Na liczbę oddanych do użytku mieszkań przypada 1,57 nowo zawartych małżeństw1. W podziale na województwa najniższy wskaźnik ma mazowieckie – tylko 0,85.

Więcej informacji o akcji Miasteczko Akademia Murowania SILKA YTONG na www.akademiamurowania.pl. oraz w informacji prasowej pt. Miasteczko Akademia Murowania SILKA YTONG – już niedługo w Twoim mieście.

1Dane GUS z 2009 r.


Trasa Miasteczka Akademia Murowania SILKA YTONG


Ciężarówka Miasteczka Akademia Murowania SILKA YTONG


Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl, www.budowane.pl, www.miastonoca.budowane.pl, http://www.termodom.pl/termodompasywny/, http://sklep.xella.pl, www.inspiracje.budowane.pl, www.multipor.budowane.pl, www.15latYTONG.pl, www.energoscienne.pl oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy, www.ZdrowaBudowa.pl.

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX) {jcomments on}