Dotacja dla budujących domy energooszczędne. Nawet 50 tys. złotych bezzwrotnego dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem 2013r. wprowadzi program zachęcający do budownictwa energooszczędnego: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Termo Organika wspólnie z wybranymi pracowniami architektonicznymi chce dostarczyć inwestorom w atrakcyjnej cenie pakiet ciekawych projektów domów wraz z kompletnym systemem ociepleń spełniającym wymogi NFOŚiGW.

Planowany budżet programu do 2018r. wyniesie 300 mln zł i umożliwi budowę ok. 12 tys. domów oraz mieszkań w wysokim energooszczędnym standardzie. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełnić konkretne wymagania. Program dedykowany jest osobom fizycznym budującym domy jednorodzinne lub kupującym od deweloperów mieszkania w domach wielorodzinnych. Będą oni mogli uzyskać bezzwrotne
dofinansowanie około 30 tys. zł na dom energooszczędny i 50 tys. zł na dom pasywny. W przypadku mieszkań w budynkach energooszczędnych dopłata wynosi do 11 tys. zł, natomiast w budynkach pasywnych do 16 tys. zł. Obecnie polscy inwestorzy wciąż dość ogólnikowo traktują kwestię przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym bardzo często przepłacamy za ogrzewanie budynku. Zużywamy np. 2 razy więcej energii, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej, niż inne kraje Europy Zachodniej o podobnym klimacie. NFOŚiGW poprzez wprowadzenie programu dopłat w bardzo konkretny sposób promuje budownictwo energooszczędne i przygotowuje zarówno wykonawców, inwestorów jak i producentów materiałów budowlanych do mającej obowiązywać od 2020r. we wszystkich państwach UE, dyrektywy o „niemal zerowym” zapotrzebowaniu budynków na pierwotne ciepło.

Energooszczędny standard do spełnienia
Wysokość dopłat będzie uzależniona od wysokości wskaźnika EUco, czyli całkowitego zużycia energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku. W przypadku domu energooszczędnego zużycie nie może być większe niż 40 kwh/m2 rocznie, a w przypadku domu pasywnego nie większe niż 15 kwh/m2. Projekty będą rozpatrywane przez autoryzowanych weryfikatorów wg wytycznych ustanowionych przez NFOŚiGW i jeśli projekt zostanie zaakceptowany, można zawrzeć umowę z wykonawcą oraz złożyć w banku wniosek o kredyt. Przekazanie pieniędzy będzie się odbywać bezgotówkowo, tzn. dopłaty będą wypłacane bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta.

Zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

– Termo Organika od lat promuje budownictwo energooszczędne. Przy okazji unikalnego w skali kraju programu NFOŚiGW chcemy również pomóc inwestorom. Pracujemy nad pakietem, który wspólnie z wybranymi pracowniami architektonicznymi mamy zamiar na początku roku przedstawić wszystkim zainteresowanym dofinansowaniem. – mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki – Chcemy w atrakcyjne ofercie dostarczyć inwestorom nasz kompletny system dociepleń  wraz z ciekawymi projektami domów, które spełnią wytyczne Narodowego Funduszu.

Jesteśmy producentem unowocześnionych styropianów, które szczególnie są polecane do budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię (nasze szare styropiany). Materiały te zostały już przetestowane na pierwszym w Polsce modelowym domu pasywnym. Sprawdziły się również przy budowie pasywnej hali sportowej czy też pasywnego kościoła.
Korzyści związane z budową domu w technologii budownictwa energooszczędnego to przede wszystkim niższe koszty wieloletniej eksploatacji – niższe rachunki za ogrzewanie, a także niższe koszty kredytu. Głównym celem projektu jest również ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 50 000 ton rocznie.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się stronie:  www.nfosigw.gov.pl
Informacje nt. propozycji Termo Organiki znajdą się na stronie:   www.termoorganika.com.pl

Termo Organika