Działki na sprzedaż w Polsce – raport Grupy Marketingowej TAI

Pressinfo.pl opracował raport, w którym przeanalizowano i podsumowano ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek w Polsce, w okresie od stycznia do maja 2010 r. Wynika z niego, iż w tym czasie opublikowano prawie 10 tys. bezpośrednich ogłoszeń dotyczących zbycia gruntów. Większość z nich pochodziła z województw mazowieckiego i lubelskiego.

W okresie od stycznia do maja 2010 r., w Polsce, ogłoszonych zostało 9 824 informacje dotyczące chęci zbycia gruntów. Porównując dane z 2010 roku z liczbą ogłoszeń o sprzedaży działek w analogicznym okresie 2009 roku należy zwrócić uwagę na spadek liczby ogłoszeń. W 2009 roku w pierwszych pięciu miesiącach roku opublikowano 11 575 ogłoszeń o sprzedaży gruntów.

Najwięcej działek w sprzedaży bezpośredniej oferowano w województwach: mazowieckim – 1 374 informacje, lubelskim – 1 035 informacji oraz dolnośląskim  – 985 informacji. Natomiast najmniej ogłoszeń bezpośrednich opublikowano – w województwie podlaskim – 190 informacji. W tabeli zaprezentowane zostały szczegółowe dane ze wszystkich województw.

Województwo – Liczba informacji
mazowieckie – 1374
lubelskie – 1035
dolnośląskie – 985
śląskie – 813
zachodniopomorskie – 704
pomorskie – 681
łódzkie – 664
wielkopolskie – 642
małopolskie – 601
warmińsko-mazurskie – 543
kujawsko-pomorskie – 448
lubuskie – 356
podkarpackie – 285
świętokrzyskie – 263
opolskie – 240
podlaskie – 190

Wśród miast, natomiast, najczęściej w ofertach sprzedaży gruntów przewijały się: Warszawa (mazowieckie) – 290 ogłoszeń, Lublin (lubelskie) – 165 ogłoszeń, Łódź (łódzkie) – 141 ogłoszeń oraz Kraków (małopolskie) – 100 ogłoszeń.

Najczęściej na sprzedaż wystawiane były działki o powierzchni od 1 001 do 3 000 m kw., a najrzadziej działki o powierzchni do 500 m kw.

Raport dotyczący obrotu działkami w Polsce powstał na podstawie informacji pozyskanych z prasy oraz ze źródeł internetowych. Analizie poddane zostały ogłoszenia drobne (bez ogłoszeń agencyjnych), przetargi dotyczące zbycia gruntów oraz informacje na temat licytacji komorniczych gruntów.

Grupa Marketingowa TAI

{jcomments on}