EKO i ENERGO: Budować energooszczędnie – elementy systemowe

Bardzo korzystne parametry cieplne ścian budynku można uzyskać stosując jednorodne materiały. Zastosowanie rozwiązań systemowych – stropów, nadproży, kształtek U wykonanych z materiałów takich samych, jak ściany – da nam powierzchnię podobnie reagującą pod względem termicznym. Ogranicza także powstawanie mostków termicznych, w dużej mierze odpowiedzialnych za straty ciepła.

W kontekście odpowiedniej termoizolacyjności ściany istotna jest jej jednorodność, czyli dopasowanie wszystkich elementów do materiału, z którego została wymurowana. Dla inwestorów oznacza to ciepłą i bardziej odporną na mikropęknięcia ścianę.

– Korzystanie z rozwiązań systemowych zapewnia jednorodność ścian i sprawia, że ryzyko powstawania mostków termicznych jest mniejsze – mamy więc finalnie cieplejszy i bardziej energooszczędny dom – mówi Magdalena Matuszewska z firmy MM Projekt z Bydgoszczy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Lepsze parametry cieplne ściany
Nieprzypadkowo, mówiąc o budownictwie energooszczędnym, fachowcy często zwracają uwagę na samą bryłę domu – im prostszy projekt tym łatwiej o dobre parametry. Balkony, tarasy (nad pomieszczeniami ogrzewanymi) to elementy ryzyka, co widać na zdjęciach realizowanych kamerą termowizyjną. Rozwiązaniem jest zadbanie o profesjonalne wykonawstwo, a także zastosowanie gotowych stropów w tej samej technologii, co materiał na ściany. Takie działanie minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych i strat ciepła.

– Gotowy strop wykonany z takiego samego materiału jak ściana, np. z betonu komórkowego, to ograniczenie miejsc łączenia różnych elementów, a także zdecydowanie szybsza realizacja oraz oszczędność wody i prądu na placu budowymówi Dariusz Wnętrzak z firmy Ardes z Pabianic certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Zastosowanie do budowy ścian elementów systemowych od jednego producenta pozwoli inwestorom zadbać o parametry cieplne domu. Przy jednorodnej materiałowo ścianie lepiej zabezpieczane są miejsca szczególnie narażone na występowanie mostków termicznych np. ościeża okien, miejsca przy balkonach, przy fundamentach. Lepsza izolacyjność termiczna (zbliżona do izolacyjności muru) systemowych elementów, na przykład stropów czy nadproży, także pomaga chronić przed mostkami termicznymi. Dzięki temu inwestorzy płacą mniejsze rachunki za ogrzewanie.

– Łączenie bloczków z nadprożami, stropami, blokami uzupełniającymi (tzw. połówkowymi), kształtkami U, elementami docieplenia wieńca sprawia, że więcej ciepła zostaje w budynku. Jest to dużym atutem w kontekście energooszczędnego budowaniatwierdzi Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Zastosowanie nadproży i stropów z tego samego rodzaju materiału co ściany zapewnia lepszą współpracę tych elementów. Wybór takiego rozwiązania zmniejsza ryzyko powstawiania spękań na styku materiałów (wynikających m.in. z różnej reakcji termicznej obu materiałów) oraz ułatwia prace wykończeniowe na ścianie.

Szybkość i łatwość montażu
Wykorzystanie systemowych rozwiązań od jednego producenta usprawnia wykonywanie prac montażowych, ponieważ poszczególne elementy są dedykowane danym materiałom i idealnie do siebie pasują.

– Przy montowaniu elementów systemowych, np. nadproży, oszczędzamy czas. Na rynku dostępne są gotowe nadproża, dopasowane długością do otworu okiennego czy drzwiowego. Takie nadproże jest gotowe do montażu bez konieczności stosowania dodatkowych podpórprzekonuje Arkadiusz Galiasz z kieleckiej firmy AT-Projekt, Ekspert Budowy SILKA YTONG.

Gotowe elementy systemowe, na przykład stropy YTONG, na budowę są dowożone już docięte i dopasowane wymiarowo do danego budynku.

– Dzięki gotowym rozwiązaniom inwestor nie tylko skraca czas trwania budowy, ale i zmniejsza nakłady finansowe związane z robocizną i kosztami transportumówi Dariusz Wnętrzak z firmy Ardes z Pabianic, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Budowanie w danym systemie ułatwia formowanie bryły budynku, a dzięki temu osiągnięcie zamierzonych efektów architektonicznych. Warunkiem jest solidne wykonawstwo.

– Inwestorzy, aby w pełni wykorzystać zalety systemowych rozwiązań, powinni zaangażować wykwalifikowaną i doświadczoną ekipę. Efektem są mocne, ciepłe i estetycznie wyglądające ściany zewnętrznemówi Magdalena Matuszewska z firmy MM Projekt z Bydgoszczy, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Zastosowanie zaawansowanych technologicznie elementów systemowych i materiałów budowlanych pozwala budować energooszczędnie, a zarazem szybko i łatwo. Warto pamiętać, że prawidłowe wykonawstwo i wybór dobrej technologii murowania ścian jest ważnym elementem ciepłego i oszczędnego energetycznie domu.

Eksperci budowy i certyfikowani wykonawcy SILKA YTONG przedstawiają zalety jednorodnej technologii budowlanej na przykładzie stosowanego przez nich systemu. Wideo porady dostępne są na: http://www.youtube.com/watch?v=lcATSvjQg4M

Dla inwestora, który chce cieszyć się domem spełniającym standardy energooszczędności i wybudować go w sposób przyjazny dla środowiska, przydatne będą wskazówki i zasady przedstawione w naszym cyklu. Warto działać „eko i energo” przez cały proces budowy – od etapu wyboru projektu i materiałów poprzez powadzenie prac budowlanych aż do ich zakończenia. Przy niewielkim wysiłku i rozsądnym nakładem inwestycyjnym można osiągnąć zadowalające rezultaty i zobaczyć je od razu po zamieszkaniu we własnym domu.

###


XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania SILKA YTONG.

Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX){jcomments on}