FERIS – Przyszłość puka do Twoich drzwi…

Marzysz o takim systemie ogrzewania, który jest całkowicie bezobsługowy, nie ma widocznych grzejników, w domu panuje zdrowy klimat i komfort cieplny a koszty ogrzewania są mniejsze o 60%* od innych standardowych rozwiązań?
Już teraz możesz mieć system, który w okresie zimowym ogrzeje dom o powierzchni użytkowej 150m2 wraz z ciepłą wodą użytkową za jedyne 250zł miesięcznie*!

*po spełnieniu odpowiednich warunków budowlanych

Firma C.D.N. Business Group Sp. z o.o. prezentuje nowość na rynku, produkt, który stanowi rewolucję w ogrzewaniu pomieszczeń – System ogrzewania fazowego FERIS. Jest to zupełnie nowa technologia ogrzewania ściennego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko przemiany fazowej – efektem końcowym jest idealny komfort cieplny oraz bezkonkurencyjne oszczędności eksploatacyjne.

Ogrzewanie fazowe FERIS to jedyny system,  który ogrzewa pomieszczenia poprzez przemianę fazową zachodzącą wewnątrz elementów grzewczych. W domu ogrzewanym tym systemem panuje zdrowy klimat oraz idealny komfort cieplny, a koszty poniesione na ogrzewanie są mniejsze o 60% w porównaniu z innymi standartowymi systemami grzewczymi.
System ogrzewania fazowego FERIS wykorzystuje naturalne procesy parowania i skraplania w obiegu zamkniętym – przemianę fazową, zmianę stanu skupienia, termodynamiczny proces przemiany fizycznej, czemu  zawdzięcza swoją nazwę.


System FERIS zapewnia znakomity komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach.

W skład systemu wchodzą: podtynkowe panele oraz ścienne panele grzewcze, które tworzą unikalną konstrukcję opatentowanych elementów grzewczych.

Produkty te cechują się wysoką efektywnością energetyczną oraz równomiernym rozkładem temperatury na powierzchni ścian, gwarantując uzyskanie optymalnych warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Panele wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, dedykowanej do ogrzewania płaszczyznowego, gwarantują pewność i niezawodność działania.
Dyskretna dostawa ciepła w całej przestrzeni powierzchni ogrzewanej oraz niska i równomierna temperatura powierzchni grzewczej – w porównaniu z ogrzewaniem wykorzystującym grzejniki konwekcyjne – pozwala ograniczyć zużycie ciepła i koszty ogrzewania do 60%.

Ze względu na niską temperaturę zasilania system FERIS można zaliczyć do ogrzewania niskotemperaturowego. Ma jednak nad nim znaczną przewagę – pojemność wodną układu. Przy ogrzewaniu podłogowym powierzchnia grzania musi być duża i jest taka sama jak pojemność układu wodnego. W panelu grzewczym systemu FERIS emiter ciepła grzeje, ale woda przepływa już tylko przez kolektor dolny. Zwiększa to kilkukrotnie powierzchnię grzewczą w stosunku do pojemności wodnej.


Podtynkowe panele grzewcze systemu FERIS

Panele grzewcze wykorzystują do przekazywania ciepła jedną z form przemiany fazowej, czyli zamiany pary w ciecz, kiedy wyzwalana jest największa jednorazowa ilość energii. Wiele osób odczuło tą moc, przypadkowo stykając się z parą wodną. Każda przeszkoda na jej drodze pokrywa się natychmiast kroplami wody i robi się gorąca. Zjawisko to w ściśle określonych warunkach wykorzystane jest w panelach FERIS do łagodnego przekazywania ciepła do pomieszczeń.
Przykładem występowania tego zjawiska mogą być skutki znane prawie każdemu użytkownikowi samochodu. W dużym uproszczeniu, to gwałtowna zamiana cieczy, jaką jest benzyna czy olej napędowy, w gaz, którym są spaliny, umożliwia jazdę pojazdu. Oczywiście do tego potrzebne są odpowiednie warunki, które zapewnia urządzenie zwane silnikiem. Rezultatem zaś, oprócz jazdy, jest także gorąca rura wydechowa i bardzo często pojawiające się w niej krople cieczy.

W panelach grzewczych systemu FERIS działa ta sama zasada, co i w samochodach, tylko że „silnik” jest inaczej skonstruowany. Energia dostarczona przy pomocy paliwa, tj. ogrzanej wody kotłowej, przekazywana jest w kolektorze do znajdującej się we wnętrzu panela odpowiednio dobranej cieczy. Wrze ona w niskiej temperaturze, zamieniając się w parę, unoszącą się w zamkniętej, umieszczonej pod „skórą” przegrody, hermetycznej komorze. Następnie skroplenie się pary na ściankach komory, uwalnia dużą ilość ciepła, przekazywanego przez promieniowanie do pomieszczenia. Konstrukcja panelu umożliwia cieczy naturalny spływ do kolektora, w którym, dopóki dostarczamy energię, następuje ciągłe powtarzanie procesu.


Montaż podtynkowych paneli grzewczych FERIS


Montaż podtynkowych paneli grzewczych FERIS

Panele grzewcze systemu FERIS są umieszczane pod tynkiem i podłączane do instalacji centralnego ogrzewania. Promieniowanie cieplne jest przekazywane bezpośrednio do osób oraz przedmiotów będących w jego zasięgu, a dopiero od nich nagrzewa się powietrze. Zupełnie inaczej niż przy zastosowaniu grzejników – te nagrzewają powietrze, ono krąży po pokoju i stopniowo nagrzewa pomieszczenie.

Promienie cieplne, poruszając się ze źródła ciepła, przenikają przez powietrze nie nagrzewając go, a nagrzewają przedmioty i ludzi będących w ich zasięgu. Temperatura powietrza jest niższa o kilka stopni niż przy innych źródłach ciepła, ale komfort termiczny czyli odczuwanie temperatury jest takie same! Dzieje się tak dlatego, że na komfort cieplny wpływ ma nie tylko temperatura powietrza, ale również promieniowanie cieplne. W tym przypadku niższa temperatura powietrza jest rekompensowana przez wyższe promieniowanie, a odbiór przez użytkownika jest identyczny.


Podtynkowe panele grzewcze FERIS – zdjęcie z kamery termowizyjnej

Dodatkowym atutem tej technologii ogrzewania pomieszczeń jest fakt, ze „promieniujemy” do wnętrza pomieszczenia jak również na sufit i podłogę. Z ciepłych ścian „grzejmy” wszystko wewnątrz pomieszczeń, natomiast w przypadku konwekcji  ciepłym, podgrzanym powietrzem grzejemy ściany. Powyższe zdjęcie z kamery termowizyjnej pokazuje „przemieszczanie” fali ciepła. Widać, że fotel i obraz są również emiterami/grzejnikami ciepła!


Podtynkowe panele grzewcze FERIS – zdjęcie z kamery termowizyjnej

Podtynkowe panele grzewcze FERIS
Z ogrzewania przez promieniowanie wynika kolejna zaleta – brak ruchu powietrza. To doskonała wiadomość dla alergików: kurz czy inne alergeny nie będą już więcej krążyć w powietrzu. Skutkiem „ubocznym” będą czyste telewizory, meble, a nawet ramki obrazów.

Ogrzewanie fazowe jest również bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Nie wysusza ono powietrza i nie ma potrzeby stosowania nawilżaczy. Umieszczone pod tynkiem panele stanowią naturalną przeszkodę dla grzybów i pleśni.

Ogrzewanie poprzez promieniowanie cieplne jest naturalną oraz najzdrowszą formą ogrzewania dla organizmów żywych.

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM SALONU POD MARKĄ FERIS.
Firma C.D.N. Business Group rozwija sieć sprzedaży i dystrybucji na terenie całej Polski i zaprasza do współpracy podmioty, zainteresowane tworzeniem Salonów (Oddziałów) Firmowych na terenach poszczególnych województw. Sieć sprzedaży FERIS to sieć niezależnych właścicieli punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, którzy prowadzą dystrybucję produktu pod marką FERIS. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca / osoba, która posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności w obrębie sieci.

Cały szereg zalet, a przede wszystkim wysoki komfort cieplny i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że inwestorzy chętnie decydują się na tego typu energooszczędne rozwiązania.

Źródło: www.feris.co