GEBERIT: Wyniki roczne 2010

W roku 2010 Grupa Geberit utrzymała rezultaty na wysokim poziomie lat poprzednich. Wyniki sprzedaży sięgnęły 2.146,9 miliona CHF. Kwota ta odzwierciedla wzrost rzędu 5% w walutach lokalnych oraz spadek o 1,6% po przewalutowaniu na CHF. Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 7,7%, do poziomu 486,2 miliona CHF. Zysk operacyjny EBIT wyniosła 22,6%. Dzięki niższej stawce opodatkowania, zysk netto wzrósł o 2,3% do 406,8 miliona CHF. Zysk na akcję wzrósł z kolei o 1,4% do 10,32 CHF. Dostępne środki pieniężne wyniosły 493,8 miliona CHF, osiągając nowy, rekordowy poziom i wzmacniając dodatkowo fundamenty finansowe Grupy. Walnemu Zgromadzeniu zostanie złożona propozycja zwiększenia wypłacanej dywidendy do 6 CHF.

Wzrost wyników sprzedaży w walutach lokalnych
Zgodnie z tym, co ogłoszono w styczniu 2011 roku, wyniki sprzedaży Grupy Geberit w roku 2010 wyniosły 2.146,9 miliona CHF (w roku poprzednim 2.181,2 miliona), co oznacza, zwyżkę o 5% w walutach lokalnych, oraz spadek o 1,6% we frankach szwajcarskich.
W porównaniu z rokiem 2009, większość regionów i krajów zamknęło omawiany rok zwyżką sprzedaży (zmiany w walutach lokalnych). Na rynkach krajów europejskich ogólne wyniki sprzedaży wzrosły o 4,6%. W 2010 roku, wzrost odnotowano również w regionach Dalekiego Wschodu/Pacyfiku (+22,2%), Ameryki (+6,8%) oraz Bliskiego Wschodu/Afryki (+1,7%).
Wartość sprzedaży systemów sanitarnych wzrosła we frankach szwajcarskich o 0,4%, do kwoty 1.255,7 miliona. Z kolei w walutach lokalnych, ten wynik sięgnął 7,1%. Dla systemów rurowych odnotowano spadek sprzedaży o 4,3% (891,2 miliona CHF), a w walutach lokalnych wzrost o 2,2%.

Wysoki poziom zysku operacyjnego
W roku 2010 Grupie Geberit udało się utrzymać wyniki na wysokim poziomie z lat poprzednich, pomimo, negatywnych różnic kursowych oraz wahań cen surowców. Za tym sukcesem stoi głównie konsekwentne zarządzanie kosztami i dalsza optymalizacja procesów. Pomimo standardowych zabezpieczeń, różnice kursowe miały istotny ujemny wpływ na osiągnięte wyniki.
Wartość operacyjnych przepływów pieniężnych (EBIDTA) spadła do kwoty 573,7 miliona CHF, czyli o 6,1% w stosunku do roku poprzedniego. Marża EBIDTA sięgnęła 26,7%, co jest drugim rekordowym wynikiem w historii Geberit, po 28% z roku poprzedniego. Średni wzrost EBIDTA (6,8%) był wyższy od zagregowanego wzrostu sprzedaży z okresu ostatniego dziesięciolecia (5,9%). Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 7,7% do 486,2 miliona CHF. Marża EBIT osiągnęła poziom 22,6% (24,1% w roku poprzednim). Dzięki niższej stawce opodatkowania, zysk netto wzrósł o 2,3% do 406,8 miliona CHF, przy zwrocie ze sprzedaży na poziomie 18,9%. Zysk na akcję wzrósł z kolei o 1,4% do 10,32 CHF.

Istotny wzrost przepływów środków pieniężnych, kolejne wzmocnienie fundamentów finansowych
W oparciu o zwiększony przepływ środków pieniężnych netto, dostępne przepływy gotówkowe, w wyniku zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, a przede wszystkim dzięki pozytywnym skutkom zmian w kapitale obrotowym netto, wzrosły o 41,2% do kwoty 493,8 miliona CHF, tym samym sięgając kolejnego rekordowego poziomu. Wysoki poziom dostępnych środków pieniężnych dodatkowo wzmocnił strukturę bilansową Grupy. Zadłużenie zostało zredukowane z 110,9 miliona CHF do 73,4 miliona CHF. Wskaźniki płynności również kształtowały się pozytywnie. Pod koniec 2010 roku, Grupa odnotowała korzystny poziom środków pieniężnych netto rzędu 70% (w roku poprzednim 68,2%). W przypadku średniej kapitału własnego, zwrot z kapitału w omawianym roku wyniósł 27%.

Atrakcyjna dywidenda
W dniu 19 kwietnia 2011 roku, Zarząd Geberit AG zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu zwiększenie kwoty wypłacanej dywidendy do 6 CHF. To zwyżka o 11,1% w stosunku do standardowej kwoty dywidendy wypłaconej w roku poprzednim (2009: standardowa dywidenda wyniosła 5,40 CHF plus dywidenda specjalna 1 CHF). Tym samym utrzymana zostanie polityka przyjaznego akcjonariuszom podziału zysku.

Perspektywy na rok 2011
Prognozy ogólne dla branży budowlanej na roku 2011 zakładają pewne ożywienie, z zastrzeżeniem istotnych rozbieżności w poszczególnych regionach/rynkach oraz gałęziach branży. Dla rynku mieszkaniowego przewiduje się wzrost działalności remontowej. Większe różnice spodziewane są na rynku mieszkań nowych. Budownictwo komercyjne na wszystkich rynkach będzie powoli odnotowywać tendencje zwyżkowe. Branża budowlana w Ameryce Północnej nie przezwyciężyła jeszcze kryzysu, dlatego oczekuje się, że kolejny rok będzie nadal niósł ze sobą wyzwania. Obserwatorzy rynku przewidują dalszy wzrost rynków azjatyckich. Nadchodzący rok to dla Grupy Geberit szansa na wykorzystanie pozytywnej sytuacji na rynkach atrakcyjnych, ale również konieczność nowego pozycjonowania na rynkach w stagnacji lub rynkach kurczących się. Grupa skoncentruje się w tym względzie na projektach generujących wzrost organiczny. Równocześnie nadal prowadzona będzie optymalizacja procesów. Kierownictwo Geberit jest przekonane, że Grupa jest właściwie przygotowana do tych przyszłych zadań.
Jako lider europejskiego rynku technologii sanitarnych, Grupa Geberit dostarcza produktów na rynkach całego świata, a poziom jej wpływów ze sprzedaży sięga 2,1 miliarda CHF. Grupa zatrudnia 5.800 pracowników, w 41 krajach na całym świecie.

Główne wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku

W mln. CHF

1/1 – 31/12/2010

1/1 – 31/12/2009

Przychody ze sprzedaży

2.146,9

2.181,2

Zmiana %

-1,6

-11,2

Przepływy środków pieniężnych (EBITDA)

573,7

611,0

Zmiana %

-6,1

-5,9

Marża %

26,7

28,0

Zysk operacyjny (EBIT)

486,2

526,7

Zmiana %

-7,7

-6,5

Marża %

22,6

24,1

Zysk netto

406,8

397,5

Zmiana %

2,3

-14,8

Marża %

18,9

18,2

Zysk na akcję (CHF)

10,32

10,18

Zmiana %

1,4

-14,5

31/12/2010

31/12/2009

Kapitał własny

1.520,9

1.509,2

Wskaźnik kapitału do zadłużenia %

70,0

68,2

Środki gotówkowe, bez zobowiązań

513,2

295,6

Liczba pracowników

5.820

5.608

 

Geberit Sp. z o.o. www.geberit.com.pl
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY GEBERIT (PRESS BOX)
{jcomments on}