Idealny komfort termiczny w ogrzewanym pomieszczeniu, jak go osiągnąć?

CO TO JEST KOMFORT TERMICZNY?
Jednym z najważniejszych aspektów komfortu użytkowania jest komfort cieplny. Jest to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna. Komfort termiczny to taki stan, w którym człowiekowi nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Ponadto oznacza, że nie występuje żadne niepożądane nagrzewanie lub chłodzenie poszczególnych części ciała. Na komfort cieplny wpływ mają następujące parametry:

– ciepło wytworzone przez człowieka
– temperatura powietrza
– temperatura powierzchni przegród budowlanych
– prędkość przepływu powietrza
– wilgotność powietrza

Cztery ostatnie parametry są parametrami otoczenia i łącznie wpływają na odczucia cieplne człowieka. Ich średnia wartość stanowi odczuwaną przez człowieka temperaturę otoczenia. Zależności te przedstawia wykres Königa:


Optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 16 ÷ 18 °C, a średnia temperatura przegrody budowlanej 24 ÷ 30 °C.

Poniższy wykres przedstawia pionowy rozkład temperatur, idealny dla funkcjonowania człowieka, przy zachowaniu komfortu cieplnego.


Rys. Pionowy rozkład temperatur, Źródło: www.cdnbusinessgroup.pl

Jak widać z powyższych wykresów, idealne warunki komfortu cieplnego zapewniają wszystkie systemy grzewcze które ogrzewają pomieszczenia za pomocą promieniowania cieplnego/termicznego a nie konwekcji czyli ruchu powietrza.
Systemem, który zapewnia idealne warunki komfortu cieplnego a zarazem bezkonkurencyjne oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń jest nowość jaka się pojawiła na rynku o nazwie System ogrzewania fazowego FERIS.

System FERIS to zupełnie nowy, innowacyjny sposób ogrzewania pomieszczeń. Jest to nowa generacja ogrzewania ściennego, w którym praktycznie nie ma wody, natomiast energia cieplna jest wyzwalana w procesie przemiany fazowej. Czyni to system FERIS najtańszym systemem grzewczym pod względem eksploatacji na rynku.

Stosując ogrzewanie ścienne FERIS przy temperaturze powietrza 18 °C uzyskujemy taki sam komfort cieplny jak przy 21-22 °C korzystając z ogrzewania standardowego – konwekcyjnego.

Dodatkowo, wykorzystując wentylację mechaniczną, dzięki systemowi rekuperacji, uzyskamy w bilansie cieplnym dodatkowe 4 °C, co oznacza 15% oszczędności energii potrzebnej na ogrzanie powietrza zaczerpniętego do systemu.


Schemat zastosowania podtynkowych paneli FERIS

Warunki komfortu cieplnego

W przypadku tradycyjnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi, większość ciepła przekazywana jest do pomieszczenia na drodze konwekcji. Grzejniki ogrzewają przede wszystkim powietrze, natomiast przegrody budowlane (ściany, podłoga, sufity) mają zazwyczaj niższą temperaturę. Dotyczy to przede wszystkim przegród zewnętrznych.

Ponieważ człowiek wymienia ciepło zarówno na drodze konwekcji z otaczającym go powietrzem, jak i na drodze promieniowania z przegrodami budowlanymi, dlatego na odczucie komfortu cieplnego ma wpływ zarówno temperatura powietrza, jak i średnia temperatura przegród budowlanych.

W pewnym zakresie przyjmuje się, że istnieje równoważność tych temperatur, tzn. niższą temperaturę przegród można skompensować podwyższając odpowiednio temperaturę powietrza. Jednak najlepsze warunki otrzymuje się w przypadku, gdy temperatura przegród nie odbiega zbytnio od temperatury powietrza.

Latem możemy odczuwać komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza wewnętrznego niż zimą. Dzieje się tak, ponieważ latem ściany mają zazwyczaj wyższą temperaturę. Zimą można uzyskać podobną sytuację przy zastosowaniu ogrzewania ściennego. Jeśli ogrzewanie zostanie zainstalowane w ścianach zewnętrznych, wówczas ich temperatura będzie wyższa niż temperatura powietrza. Ogranicza to odczucie chłodu, związanego z zimnymi ścianami, jak również pozwala obniżyć temperaturę powietrza wewnętrznego o 1-4 stopnie.

Wyższość Systemu FERIS
System ogrzewania fazowego FERIS, dzięki swojej technologii oraz temu, że jest to system ogrzewania ściennego, poprzez promieniowanie cieplne zapewnia idealne warunki komfortu termicznego w ogrzewanych pomieszczeniach. Przewagą i nową technologię jaką prezentuje jest przemiana fazowa wewnątrz elementów grzewczych. Paneli nie wypełnia woda, grzeją one poprzez procesy fizyczne zachodzące wewnątrz. Wada stanowi tylko medium transmisyjne do wywołania reakcji i jest jej mniej o 80% w porównaniu do typowych systemów grzewczych. System ogrzewania fazowego FERIS zapewnia 60%* oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń.                                 
*po spełnieniu odpowiednich warunków budowlanych

Elementami systemu są: podtynkowe oraz ścienne panele grzewcze, wielofunkcyjny wymiennik, zbiornik akumulacyjny, wymiennik kominowy.


Elementy systemu ogrzewania fazowego FERIS


Montaż podtynkowych paneli Systemu FERIS


Podtynkowe panele FERIS nie stanowią problemu w montażu dla firm instalacyjnych.  


Panele grzewcze Systemu Ogrzewania Fazowego Feris – zdjęcia z kamery termowizyjnej

Ogrzewanie ścienne FERIS zapewnia ten sam komfort cieplny przy temperaturze o 3-4 °C niższej od temperatury uzyskanej w wyniku działania tradycyjnych systemów grzewczych, działających na konwekcji – ruchu powietrza.Walory zdrowotne ogrzewania fazowego FERIS

Żywe powietrze, zawierające jony ujemne znacznie przedłuża życie, wzmacnia układ odpornościowy przyspiesza leczenie ze wszystkich chorób. Takie powietrze jest potrzebne wszędzie tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, gdzie są monitory, telewizory, czyli w naszych domach i miejscach pracy. Większość ludzi spędza przeważającą część życia w sztucznie wytworzonym klimacie. Stąd konieczność zadbania o komfort użytkowania czyli warunki środowiska optymalne dla użytkownika.

Ogrzewanie fazowe FERIS jest takim ogrzewaniem, które emituje jony ujemne, tworząc przyjazny zdrowy mikroklimat, zachowując jednocześnie wymierne korzyści eksploatacyjne. Poprawę samopoczucia i uczucie świeżości powodują jony ujemne, natomiast pyły i bakterie posiadają w sobie jony dodatnie. W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym(konwekcyjnym) wzrasta liczba jonów dodatnich.

Odczucie duszności i wysuszenia dróg oddechowych spowodowane jest przewagą tych właśnie jonów dodatnich w pomieszczeniu. Przetłaczanie powietrza przez metalowe przewody wentylacyjne i metalowe nagrzewnice powoduje zmniejszenie liczby jonów ujemnych, proporcjonalnie do prędkości przepływu temperatury płaszczyzn grzejnych i wilgotności powietrza.

Naturalnym dla człowieka jest powietrze zjonizowane ujemnie zapewniające jednocześnie komfort cieplny oraz naturalną wilgotność.

System ogrzewania fazowego FERIS, to nie tylko najtańsze ogrzewanie na rynku pod względem kosztów ogrzewania. Zapewnia idealny komfort eksploatacyjny oraz termiczny w pomieszczeniach, dzięki czemu domownicy czują się w nich bardzo dobrze, gdyż wewnątrz panuje zdrowy mikroklimat.

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM SALONU POD MARKĄ FERIS.
Firma C.D.N. Business Group rozwija sieć sprzedaży i dystrybucji na terenie całej Polski i zaprasza do współpracy podmioty, zainteresowane tworzeniem Salonów (Oddziałów) Firmowych na terenach poszczególnych województw. Sieć sprzedaży FERIS to sieć niezależnych właścicieli punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, którzy prowadzą dystrybucję produktu pod marką FERIS. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca / osoba, która posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności w obrębie sieci.

System grzewczy FERIS firmy C.D.N. Business Group stanowi przełom w ogrzewnictwie. Produkt jest instalowany w polskich domach i nie tylko. System został dopracowany i sprawdzony przez liczne badania jak również przetestowany na żywych organizmach – przez inwestorów.

Źródło: www.feris.co
 {jcomments on}