Inwestycje budowlane w III kwartale 2009 roku

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce, w trzecim kwartale 2009 r. Wynika z niego, iż w Polsce w czołówce województw, które ogłaszały plany inwestycyjne znalazły się województwa mazowieckie i dolnośląskie.

W okresie od lipca do września b.r. w Polsce poinformowano o 1 255  planach inwestycyjnych z szeroko pojmowanej branży budowlanej (w tym znaczeniu, do branży budowlanej, zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, konstrukcji, drogownictwa, termomodernizacji, robót wodno-kanalizacyjnych, geodezji, geologii, kartografii i zagospodarowania przestrzennego, robót energoelektrycznych, oraz ciepłownictwa i gazu).

Z podsumowania trzeciego kwartału 2009 roku wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (55,90% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane z drogownictwem (19,96% informacji), robotami energoelektrycznymi (11,89% informacji), ciepłownictwem i gazem (5,51% informacji) oraz robotami wodno-kanalizacyjnymi (4,14% informacji). Pełne wyniki prezentuje poniższy wykres.
Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle złożone, że zakwalifikowane zostały do kilku podbranż.

W okresie od lipca do września b.r. najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono w województwie mazowieckim (261 informacji – 11% inwestycji) oraz dolnośląskim (178 informacji – 8% inwestycji) i wielkopolskim (175 informacji – 8% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie opolskim (93 informacje – 4% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle rozbudowane, że ich realizacja wykracza poza jedno województwo. W szczególności dotyczy to branży drogownictwo.

Województwo inwestycji – Liczba ogłoszonych inwestycji
Mazowieckie – 11%
dolnośląskie – 8%
wielkopolskie – 8%
śląskie – 7%
pomorskie – 7%
kujawsko-pomorskie – 7%
podkarpackie – 6%
małopolskie – 6%
zachodniopomorskie – 6%
świętokrzyskie – 5%
lubelskie – 5%
lubuskie – 5%
warmińsko-mazurskie – 5%
podlaskie – 5%
łódzkie – 5%
opolskie – 4%

Ze zgromadzonych danych wynika, że dwa województwa (mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie) nie tylko zaplanowały rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przodują, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana – obiekty. Dlatego też analizie podane zostały największe miasta tychże województw.

Warszawa – to miasto, w którym, w trzecim kwartale b.r. zaplanowano  rozpoczęcie największej liczby inwestycji o charakterze użyteczności publicznej (33 inwestycje). Wśród nich wymienić należy budowę stadionu żużlowego, budowę Muzeum Ochoty, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budowę Szpitala Południowego na Ursynowie oraz remonty szpitali i przebudowy dworców kolejowych. Ponadto w Warszawie ogłoszono plany 11 inwestycji mieszkaniowych. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Warszawie.

Rodzaj obiektu – Liczba inwestycji
użyteczności publicznej – 33
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe – 11
handlowo-usługowe – 9
biurowce – 7
przemysłowe – 7

Poznań – w trzecim kwartale 2009 roku w mieście tym głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej – 18 inwestycji. Między innymi, poinformowano o planach budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń, remontach w ponad 150 placówkach oświatowych, budowie hoteli oraz budowie kolejnych centrów medycznych LUX MED. Zaplanowano również 10 inwestycji o charakterze mieszkaniowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Poznaniu.

Rodzaj obiektu -Liczba inwestycji
użyteczności publicznej -18
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe – 10
przemysłowe – 2
handlowo-usługowe – 5
biurowce – 4

Wrocław – od lipca do września 2009 roku w mieście tym głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe) – 12 inwestycji. Wśród nich wymienić należy budowę szpitala na 500 łóżek, budowę nowej kliniki onkologii i hematologii dziecięcej oraz remont Dworca Głównego. Zaplanowano również 4 inwestycje o charakterze handlowo-usługowym. Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować we Wrocławiu.

Rodzaj obiektu – Liczba inwestycji
użyteczności publicznej – 12
handlowo-usługowe – 4
przemysłowe- -3
biurowce – 3
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe – 2

W branży drogownictwo, w trzecim kwartale 2009 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwie mazowieckim (64 inwestycje), a najmniej w województwie opolskim (14 inwestycji) . Z analizy informacji wynika, że najwięcej planów inwestycyjnych od lipca do września 2009 roku ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w całym kraju poinformowała o 27 zamierzeniach. Szczegółowe zestawienie liczby zaplanowanych inwestycji drogowych z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji- Liczba ogłoszonych inwestycji
mazowieckie – 64
dolnośląskie – 38
podkarpackie – 33
pomorskie – 29
śląskie – 29
świętokrzyskie – 29
małopolskie – 28
wielkopolskie – 28
kujawsko-pomorskie – 26
lubuskie – 26
lubelskie – 25
zachodniopomorskie – 23
łódzkie – 22
warmińsko-mazurskie – 22
podlaskie – 17
opolskie – 14

Raport dotyczący inwestycji budowlanych w Polsce powstał na podstawie informacji pozyskanych ze źródeł internetowych oraz z prasy.  

 Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. jest jednym z liderów rynku informacji gospodarczej, monitoringu przetargów i monitoringu informacji tematycznych.
Od 1989 roku TAI zajmuje się tworzeniem ogólnopolskiego systemu informacji gospodarczej dostępnego pod skróconym numerem telefonu 194 77 oraz na stronie www.9477.pl. Oferuje kompletną informację dotyczącą planów inwestycyjnych, ogłoszonych przetargów oraz raporty o wygranych przetargach przesyłaną bezpośrednio na biurko Klienta w postaci newstetterów lub dostępną pod adresem www.pressinfo.pl. TAI proponuje też monitoring informacji tematycznych dotyczących sprzedaży, kupna i wynajmu oraz informacji z zakresu biznesu i gospodarki. Ponadto TAI oferuje usługi związane z marketingiem bezpośrednim – gromadzenie i aktualizację baz danych, usługi telemarketingowe, mailing.
TAI dysponuje siecią siedmiu oddziałów oraz wielu współpracowników zlokalizowanych w głównych ośrodkach gospodarczych kraju. Dzięki doświadczonym i zaangażowanym pracownikom oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i informatycznych TAI gwarantuje szybkość i najwyższą jakość oferowanych usług.


Telefoniczna Agencja Informacyjna

{jcomments on}