Jacek Bagiński wiceprezesem ds. finansowych w Echo Polska Properties

Jacek Bagiński został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Finansowych w Echo Polska Properties NV. Jacek Bagiński przejmie  obowiązki od obecnego Dyrektora Wykonawczego ds. Finansowych pana Macieja Drozda i zostanie przyjęty w skład Rady Dyrektorów nie później niż 31 marca 2017.

– Cieszymy się, że możemy mieć Jacka w naszym gronie – powiedział Hadley Dean, prezes EPP, dodając, że bogate doświadczenie pana Bagińskiego z sektora handlowego będzie dużą wartością dla EPP.

Jacek Bagiński ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w finansach w firmach działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej (CEE), w tym przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż detaliczną, produkcyjnych i farmaceutycznych i FMCG, oraz zajmujących się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych. Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie CEE, a także międzynarodowe korporacje, w tym PepsiCo i BP/Amoco, o przychodach od 15 mln do ponad 750 mln euro. Pan Bagiński był odpowiedzialny za rozwój biznesu, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także za planowanie i kontrolę. Ostatnio Jacek Bagiński pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w Empik Media & Fashion S.A., jednej z największych spółek holdingowych kontrolujących grupę firm prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

Maciej Drozd pozostanie na stanowisku do czasu ogłoszenia wyników finansowych spółki za 2016; następnie będzie kontynuował działalność w EPP jako członek zarządu po ostatecznej uchwale podjętej przez udziałowców w czasie rocznego zebrania walnego w 2017 roku.

Echo Polska Properties to holenderska spółka działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości biurowych, handlowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 10 projektów biurowych i 11 projektów handlowych o łącznej powierzchni 636 170 m.kw. Budynki zlokalizowane są w 13 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych, biurowych i magazynowych, przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom. www.echo-pp.com

Echo Polska Properties (press box)