Kolejne laury dla firmy WIŚNIOWSKI

Trójce przedstawicieli firmy WIŚNIOWSKI przyznano prestiżowe odznaczenie „Za długoletnią służbę”. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą przyznawana przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

W piątek, 8 stycznia 2016 roku odznaczenia z rąk wojewody małopolskiego Józefa Pilcha oraz prezydenta Galicyjskiej Izby Budownictwa Piotra Hrabiego otrzymali: Krystyna Baran, prezes zarządu firmy WIŚNIOWSKI, Tadeusz Wiśniowski, wiceprezes zarządu firmy WIŚNIOWSKI oraz Józef Faron, kierownik Wydziału Budowlanego.

„Jest to z pewnością powód do dumy dla całej firmy i kolejny dowód jej pełnego profesjonalizmu.  Oznacza to, że ktoś nas zauważył i docenił trud, który wkładamy w wykonywanie naszych codziennych zadań. Bardzo nas cieszy takie wyróżnienie, a zarazem mobilizuje do dalszej pracy.” – podkreśla Krystyna Baran prezes zarządu w firmie WIŚNIOWSKI.

Nagrodę stanowi złoty medal za długoletnią służbę w budownictwie – otrzymują go osoby, które zasłużyły się ponad 30-letnią pracą i osiągnięciami. Jest to najwyższy stopień odznaczenia, dlatego cieszy fakt, że aż trzy osoby z firmy WIŚNIOWSKI zostały uhonorowane tym prestiżowym laurem.

WIŚNIOWSKI (PRESS BOX)
www.wisniowski.pl