Ogrzej dom 60% taniej – NOWOŚĆ na rynku!

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania domu nawet o 60%?

Teraz jest to już możliwe – dzięki innowacji firmy C.D.N. Business Group Sp. z o.o., która wprowadziła na rynek nową technologię ogrzewania pomieszczeń – system ogrzewania fazowego FERIS. Nazwany system ogrzewania jest najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem wobec powszechnie stosowanych.

Innowacja
Ogrzewania ścienne znane są w Europie od wielu lat i zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania ogrzewania ściennego były oparte na różnych rurkach hydraulicznych, przez które przepływał czynnik grzewczy – woda kotłowa lub glikol.  
System FERIS stanowi przełom w ogrzewaniu pomieszczeń, ponieważ podtynkowych paneli grzewczych oraz ściennych paneli grzewczych nie wypełnia woda. Jest to pierwszy system ogrzewania ściennego, gdzie pod warstwą tynku na murach nie ma krążącej wody. Ogrzewanie FERIS wykorzystuje zupełnie nowe zasady w ogrzewaniu pomieszczeń. Dzięki przemianie fazowej, która zachodzi wewnątrz elementów grzewczych, zmniejszamy diametralnie pojemność wodną w układzie hydraulicznym budynku o 80%. Czyli woda nie ogrzewa pomieszczeń, jej zadaniem jest dostarczenie ciepła do paneli podtynkowych lub ściennych. One same zaczynają grzać dzięki swojej innowacyjnej technologii. Panel grzewczy systemu FERIS zbudowany jest z dwóch części: kolektora, przez który przepływa woda kotłowa oraz emiterów o dużej przewodności cieplnej w których zachodzi reakcja przemiany fazowej.


System ogrzewania fazowego FERIS – nowa generacja ogrzewania ściennego

Aby w budynku wygodnie żyć, potrzebujemy paliwa do jego ogrzania. Ograniczenie zużycia energii osiągamy dzięki wysokiej sprawności urządzeń i redukcji strat przesyłu ciepła, zapewniając komfort cieplny przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych, co spełnia energooszczędne,  niskotemperaturowe ogrzewanie fazowe FERIS.
Wiele zalet, w tym – ujemna jonizacja powietrza, doskonałe warunki higieniczne, – sprawia, że ten system grzewczy zyskuje coraz większą popularność. Jego małe wymagania energetyczne pozwalają na stosowanie odnawialnych źródeł energii, co znacznie obniża koszty eksploatacji a także przyczynia się do ochrony środowiska, zmniejszając emisję zanieczyszczeń w cyklu życia czy zużycia energii pierwotnej.


Rys. Ogrzewanie fazowe FERIS ogrzewa pomieszczenia poprzez promieniowanie cieplne

W skład elementów systemu wchodzą:

– podtynkowe panele grzewcze,
– naścienne płyty grzewcze,
– wielofunkcyjny wymiennik ciepła, produkujący C.O. i C.W.U. w systemie przepływowym,
– wymiennik kominowy.


Elementy systemu ogrzewania fazowego FERIS

Jak to działa?
Korzystając z naturalnych procesów parowania i skraplania w obiegu zamkniętym, opracowano nową, unikalną konstrukcję (opatentowanych) płaszczyznowych paneli grzewczych, gwarantujących uzyskanie optymalnych warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Panele wykonane z wysokiej jakości materiału gwarantują pewność i niezawodność działania. Elastyczność kształtu i wymiarów pozwala je zastosować w dowolnej aranżacji pomieszczeń.
Panele grzewcze wykorzystują do przekazywania ciepła jedną z form przemiany fazowej, czyli zamiany pary w ciecz, kiedy wyzwalana jest największa jednorazowa ilość energii. Wiele osób odczuło tę moc, przypadkowo stykając się z parą wodną. Każda przeszkoda na jej drodze pokrywa się natychmiast kroplami wody i robi się gorąca. Zjawisko to w ściśle określonych warunkach wykorzystane jest w panelach Systemu FERIS do łagodnego przekazywania ciepła do pomieszczeń.
W panelu fazowym FERIS działa podobna zasada jak w samochodach. Energia dostarczona za pomocą paliwa, tj. ogrzanej wody, przekazywana jest w kolektorze do znajdującej się we wnętrzu panelu odpowiednio dobranej cieczy. Wrze ona w niskiej temperaturze, zamieniając się w parę unoszącą się w zamkniętej, umieszczonej pod „skórą” przegrody, hermetycznej komorze. Skraplanie się pary na ściankach komory, uwalnia dużą ilość ciepła przekazywanego przez promieniowanie do pomieszczenia. Konstrukcja panelu umożliwia cieczy naturalny spływ do kolektora, w którym, dopóki dostarczamy energię, następuje ciągłe powtarzanie procesu.


Podtynkowe panele grzewcze systemu ogrzewania fazowego FERIS


Podtynkowe panele grzewcze systemu ogrzewania fazowego FERIS

Walory zdrowotne
Średnio ponad 70% swojego życia człowiek spędza oddzielony od naturalnego środowiska zewnętrznego, w zamkniętych pomieszczeniach: dom, biuro, zakład pracy, urzędy itp. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie w tych przestrzeniach możliwie najlepszych i najzdrowszych warunków. Panele grzewcze systemu FERIS o jednorodnym, równomiernym rozkładzie temperatury zapewniają utworzenie najlepszych z możliwych warunków komfortu środowiska wewnętrznego oraz najwyższej jakości powietrza wewnętrznego w całej przestrzeni pomieszczenia (optymalny komfort cieplny – bez hałasu, rozwoju flory bakteryjnej, unoszenia kurzu itp., co występuje np. w przewodach systemu wentylacji i klimatyzacji).
Ogrzewania ścienne cieszą się stale rosnąca popularnością z powodu uzyskiwania wysokiego komfortu cieplnego, nieosiągalnego przy innych systemach grzewczych, ujemnej jonizacji powietrza, jak również z racji wyeliminowania zjawiska krążenia kurzu i alergenów. Ogrzewanie ścienne działa na zasadzie promieniowania cieplnego  – jest to najbardziej naturalny oraz najzdrowszy sposób ogrzewania dla organizmów żywych.


Panele podtynkowe systemu FERIS

Ten rodzaj ogrzewania pomieszczeń zapewnia dużo korzystniejsze warunki komfortu termicznego, ponieważ ogranicza chłodzące oddziaływanie ścian.


System FERIS – zdjęcie z kamery termowizyjnej po instalacji paneli grzewczych


Panele grzewcze Systemu FERIS – tynkowanie

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM SALONU POD MARKĄ FERIS.
Firma C.D.N. Business Group rozwija sieć sprzedaży i dystrybucji na terenie całej Polski i zaprasza do współpracy podmioty, zainteresowane tworzeniem Salonów (Oddziałów) Firmowych na terenach poszczególnych województw. Sieć sprzedaży FERIS to sieć niezależnych właścicieli punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, którzy prowadzą dystrybucję produktu pod marką FERIS. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca / osoba, która posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności w obrębie sieci.


Schemat instalacji systemu ogrzewania fazowego FERIS


Montaż podtynkowych paneli Systemu FERIS

System ogrzewania fazowego FERIS jest najtańszym systemem grzewczym na rynku pod względem eksploatacyjnym. Ogrzewanie fazowe stanowi przełom na rynku grzewczym, stawiając jednocześnie na znakomity komfort termiczny, eksploatacyjny jak również ekonomiczny, ponieważ zapewnia bezkonkurencyjne oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń.

Źródło: www.feris.co
 {jcomments on}