Pierwsze targi nieruchomości handlowych i inwestycji w Polsce

Polski rynek nieruchomości handlowych nie zachwiał się pod wpływem kryzysu finansowego, a wręcz wzmocnił. Wysoki potencjał rozwoju i towarzyszący mu znaczący wzrost inwestycji ściągają do naszego kraju kolejnych graczy. Najważniejsi z nich, w tym inwestorzy, deweloperzy, zarządcy i sieci handlowe, spotkają się na targach Shopping Center Forum & Trade Fair.

W dniach  8 – 9 września 2011 r. w warszawskim hotelu Hilton odbędą się pierwsze w Polsce targi nieruchomości handlowych i inwestycji – Shopping Center Forum & Trade Fair. Impreza ta jest odpowiedzią na eksplozję inwestycji handlowych w Polsce, nastającą po okresie spowolnienia koniunktury w latach 2008 – 2009 będącego następstwem światowego kryzysu finansowego.

Potwierdzeniem optymistycznej oceny polskiego rynku są liczby. CB Richard Ellis, główny partner merytoryczny konferencji, zauważa że w 2010 r. rynek inwestycji w centra handlowe w Europie Środkowo – Wschodniej osiągnął poziom 1,8 miliarda euro (prawie 100% więcej niż w 2009 r.) przy czym ponad 50% wszystkich inwestycji zlokalizowano w Polsce. Ponadto Polska, była obok Rumunii, najatrakcyjniejszym rynkiem pod względem ilości nowych sieci handlowych. Z kolei z danych BRE Banku Hipotecznego wynika, że w najbliższych latach w Polsce zostanie oddanych do użytku około 950 tys. mkw powierzchni handlowych.

Karina Kreja, Associate Director w CB Richard Ellis potwierdza, że proces inwestycyjny na rynku nowoczesnych powierzchni handlowych znów nabiera tempa po dwóch latach relatywnej stagnacji: „W porównaniu z latami wcześniejszymi wzrasta dojrzałość rynku deweloperskiego przy poziomie aktywności budowlanej zbliżonym do tych najlepszych z dotychczasowych lat. Nowe obiekty handlowe są coraz lepiej dopasowane do potrzeb lokalnych rynków, a wzrastające nasycenie powierzchnią handlową wymusza na inwestorach aktywne działanie zarówno w fazie budowy jak i późniejszego funkcjonowania projektu. Rośnie liczba projektów rozbudowywanych i re-komercjalizowanych, jak również rozszerza się zakres formatów i lokalizacji handlowych. Centra wyprzedażowe i te z ofertą dyskontową powstają na tych samych rynkach, gdzie działają obiekty ukierunkowane na klienta luksusowego. Nowe obiekty powstają zarówno w centrach miast jak na ich obrzeżach. Budowane są centra małe (poniżej 10,000 mkw, a coraz częściej poniżej 5,000 mkw powierzchni najmu), jak również projekty bardzo duże (powyżej 100,000 mkw powierzchni najmu). Nowe obiekty powstają zarówno w największych miastach Polski, jak też w miastach powyżej 50,000 mieszkańców. Rynek nowoczesnych powierzchni handlowych, jaki wyłonił się po kryzysie, jawi się jako dużo dojrzalszy i dużo bardziej interesujący niż przed nim.”

Polska stała się sercem europejskiego rynku nowoczesnych powierzchni handlowych. Jego szybki rozwój wsparty na mocnych podstawach podbudowanych trwającym wzrostem sprzedaży detalicznej, bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Uczestnicy rynku potrzebowali wspólnej platformy, która umożliwiłaby im wymianę opinii i dyskusje na temat dalszego rozwoju. Konieczne stało się więc zorganizowanie w Polsce targów, gdzie najemcy mogą w jednym miejscu spotkać
i porównać oferty firm deweloperskich operujących w Polsce.

Shopping Center Forum & Trade Fair zgromadzi najważniejszych graczy z branży nieruchomości handlowych i inwestycji. Podczas tragów swoje stoiska otworzy 46 wystawców – deweloperów i inwestorów, którzy zaprezentują ponad 100 projektów nowych inwestycji oraz firm dostarczających usługi i produkty związane z działaniem infrastruktury obiektów handlowych. Wśród uczestników imprezy znajdzie się ponad 300 firm oraz instytucji reprezentujących najemców powierzchni handlowych, zarządców, deweloperów oraz lokalne samorządy. Będzie tu obecnych ponad 200 marek, w tym marki planujące wejście na rynek Polski.

Ta dwudniowa impreza składać się będzie z części targowej i konferencyjnej. W trakcie Shopping Center Forum & Trade Fair swoją premierę będzie miał raport CB Richard Ellis pt.: „Retail Destinations” prezentujący szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji na głównych rynkach powierzchni handlowych w Polsce. Odbędą się tu debaty na temat możliwości inwestowania w wybranych regionach Polski oraz dyskusje dotyczące problemów branży – tych związanych z praktyką zarządzania i kwestiami finansowania nowych projektów. Podczas targów ogłoszone zostaną także wyniki rankingu na najlepsze polskie galerie i centra handlowe przygotowywanego przez Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych i TNS Pentor.

Wiecej informacji: www.brog.pl, www.brog.pl/content/shopping-center-forum-trade-fair, www.shoppingcenter.pl.

Effective Public Relations{jcomments on}