PLGBC: Wzrasta liczba inwestycji z certyfikatami ekologicznymiPowodem rosnąca świadomość inwestorów i dążenie branży do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko

Dążenie do neutralności klimatycznej to dziś złoty standard w branży budowlanej. Wysokie wymagania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię oraz nacisk na wykorzystywanie zasobów odnawialnych wynikają nie tylko z troski o stan środowiska naturalnego, ale mają też uzasadnienie ekonomiczne, zwłaszcza w dobie wysokich cen prądu i surowców energetycznych. Nie dziwi więc zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby budynków posiadających tzw. zielone certyfikaty, takie jak LEED, WELL czy BREEAM. Z czego wynika taki stan rzeczy oraz na jakie korzyści mogą liczyć osoby inwestujące w tego typu obiekty?

Coraz więcej budynków z certyfikacjami

Jak wynika z raportu „Zrównoważone certyfikowane budynki”, który w 2023 roku opublikowało Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), w marcu 2023 w Polsce certyfikowanych było ponad 1600 obiektów, co stanowi statystycznie największy wzrost liczby certyfikowanych budynków od trzech lat. To efekt nie tylko rosnącego zainteresowania tego typu obiektami wśród inwestorów czy najemców komercyjnych, ale też zaostrzających się wymagań w zakresie ekologii, jakie stawiane są nowo powstającym budynkom. Nic wiec dziwnego, że wielokryterialne systemy oceny i ochrony budynków, takie jak LEED, BREEAM czy WELL, stanowią dziś standard na rynku nieruchomości komercyjnych. Promując zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy, certyfikaty poświadczają zwiększoną efektywność energetyczną budynków w obszarach energii, wody i materiałów, co z kolei korzystnie wpływa na środowisko, a także zdrowie i samopoczucie osób korzystających z budynków. I choć inwestycja w zielone rozwiązania wiąże się z wyższymi nakładami finansowymi, to z czasem przekładają się one na niższe koszty eksploatacji obiektu i większy komfort przebywania w nim. Korzyści odnoszą więc zarówno deweloperzy, którzy mogą zaoferować droższy, ale bardziej ekologiczny, ekonomiczny i przyjazny użytkownikom budynek, jak i nabywcy bądź najemcy, którzy są w stanie uzyskać znaczne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie, a nawet wodę. Dla wielu podmiotów fakt posiadania przez ich siedzibę certyfikatu zrównoważonego budownictwa jest też wyznacznikiem prestiżu i przejawem zaangażowania w ochronę środowiska.

Energooszczędne materiały budowlane sposobem na zdobycie certyfikatu

Uzyskanie przez budynek tzw. zielonego certyfikatu wiąże się z koniecznością spełnienia przez niego szeregu wymagań oraz poddania się szczegółowej, wielokryterialnej ocenie. Ogromną rolę w procesie certyfikacji odgrywa kwestia efektywności energetycznej, na którą w znacznym stopniu wpływają zastosowane okna i drzwi. Warto przy tym pamiętać, że oprócz doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności termicznej i dużego zakresu szklenia, który pozwala lepiej doświetlić wnętrza naturalnym światłem, bardzo ważna jest też technologia produkcji stolarki otworowej, w tym wykorzystanie surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Za przykład może posłużyć Aluprof, jeden z europejskich liderów w zakresie dostaw systemów aluminiowych przeznaczonych do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych. Firma nie tylko stale poszerza swoje portfolio o produkty spełniające nawet najbardziej wyśrubowane normy w zakresie izolacyjności termicznej, ale też podejmuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

. „Promowanie idei zrównoważonego rozwoju to jeden z kluczowych celów Aluprof, który został zawarty w przyjętej przez firmę polityce ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Zgodnie z jej założeniami spółka zamierza w jeszcze większym stopniu angażować się w działania na rzecz ochrony środowiska, by w 2050 roku móc osiągnąć neutralność klimatyczną. I choć inicjatywy proekologiczne są podejmowane przez Aluprof od wielu lat, to dla podniesienia ich znaczenia ujęto je w strategicznych celach ekonomicznych spółki na lata 2021 – 2025”, podkreśla Aleksandra Baksik pełniąca w Aluprof funkcję Brand & Sustainable Development Managera.

Lider branży wyznacza trendy

Aby osiągnąć tak ambitne cele w tak krótkim czasie, Aluprof od wielu lat prowadzi intensywne działania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego swoich wyrobów. Służą temu przede wszystkim optymalizacja procesu produkcyjnego, inwestycje w nowoczesny, energooszczędny park maszynowy, automatyzacja procesów, które finalnie przekładają się na zmniejszenie zużycia energii. Rośnie również rola wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, optymalizacja zużycia surowców oraz odzyskiwanie ogromnej ilości odpadów poprodukcyjnych. W ramach Grupy Kęty, której częścią jest spółka, prowadzony jest też recykling złomu poużytkowego zakupionego na rynku oraz odpadów aluminiowych wytworzonych przez wszystkie spółki zależne Grupy. Dzięki temu całkowity ślad węglowy i poziom emisji profili aluminiowych wyciskanych z wlewków z własnej odlewni jest istotnie niższy niż średnia europejska.

„Profile dostarczane przez Grupę Kęty uzyskały EPD (Środowiskową Deklarację Produktu) zgodną z normą EN 15804 i zweryfikowaną zgodnie z ISO 14025 przez uprawnionego audytora zewnętrznego. Ślad węglowy profili z Kęt wynosi zaledwie 3,3 kg CO2e/kg, a tym czasem średnia europejska podawana przez European Aluminium Association to 9,0 kg CO2e/kg. Potwierdzeniem zaangażowania firmy w działania proekologiczne jest również uzyskanie certyfikatu Cradle-2-Cradle™, który przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produktów napędzających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym. Rola gospodarki cyrkularnej dla zmniejszenia śladu węglowego branży budowlanej zyska na znaczeniu ze względu na regulacje wynikające z wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu”,
zaznacza specjalistka Aluprof odpowiadająca w firmie za obszar zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania Aluprof dla zrównoważonego budownictwa

Potwierdzeniem zaangażowania Aluprof na rzecz zrównoważonego budownictwa są prestiżowe obiekty certyfikowane według standardów LEED, BREEAM czy DGNB, w których zastosowano systemy firmy. Wśród tego typu budynków wymienić można m.in. warszawski kompleks biurowo-handlowy SKYSAWA, hotel Mercure w Katowicach, szwedzki Sara Kulturhus, londyński The Forge, a także liczne obiekty poddane renowacji, jak choćby Browary Warszawie, Hala Koszyki, szczeciński Posejdon czy Elektrownia Powiśle.

Przykładem zrównoważonego budynku, w którym zastosowano rozwiązania Aluprof, jest również Fabryka Norblina. Ta wyjątkowa inwestycja to przykład obiektu poprzemysłowego, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom zyskał nowe życie i stał się komfortową i nowoczesną przestrzenią mieszkalno-usługową. W budynku zastosowano m.in. ścianę słupowo-ryglową MB-SR50N HI+ Aluprof o wysokiej izolacyjności termicznej oraz fasadę słupowo-ryglową MB-SR50N PL, która pozwala stworzyć efektowną elewację z widocznymi pionowymi lub poziomymi liniami podziału. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom obiekt uzyskał certyfikat BREEAM „Very Good” zarówno dla części biurowej, jak i handlowej. Rozwiązania Aluprof z powodzeniem wykorzystywane są też w ekologicznych budynkach powstających na całym świecie. Nierzadko są to specjalne rozwiązania tworzone z myślą o spełnieniu konkretnych wymogów projektowych. Tak było m.in. w przypadku londyńskiego The Forge, pierwszego komercyjnego budynku o zerowej emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii. W zlokalizowanym w centrum Londynu nowoczesnym biurowcu o powierzchni ponad 12 500 m2 zastosowano obiektowy system fasady elementowej MB-SE 120 SUM, który wyróżnia się słupami o szerokości 120 mm. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania są pionowe ”płetwy” pełniące funkcję łamaczy światła. Co istotne, całość prefabrykacji (986 elementów fasady elementowej, z których największe miały wymiary 3 m x 4,76 m) wykonana została w zakładzie produkcyjnym Aluprof w Goleszowie. Dzięki temu oraz wielu innym ekologicznym rozwiązaniom The Forge spełnia surowe wymagania certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent i jest pierwszym brytyjskim budynkiem biurowym o zerowej emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji – zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu obiektom przez brytyjską Radę Budownictwa Ekologicznego (UK Green Building Council).

Aluprof doceniony za działania na rzecz zrównoważonego budownictwa

Aluprof jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – organizacji, która dąży do transformacji branży budowlanej i ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne. Dodatkowo, wyroby oferowane przez firmę posiadają certyfikaty Cradle-2-Cradle™, dokumenty Passive House Institute Darmstadt, a także deklaracje środowiskowe EPD. Od wielu lat podstawą zarządzania środowiskowego w spółce są międzynarodowe systemy ISO 14001 oraz 9001 skupiające się wokół prewencyjnego zarządzania kwestiami ochrony środowiska oraz utrzymania najwyższej jakości produktów. Działania Aluprof dążące do zminimalizowania wpływu na środowisko i ograniczenia śladu węglowego docenił m.in. Executive Club – organizacja biznesowa zrzeszająca przedstawicieli top managementu reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. W organizowanym przez ten podmiot konkursie Diamenty Sustainable Economy Summit dostawca systemów aluminiowych uzyskał nominację w kategorii Lider zrównoważonego budownictwa, w której nagradzane są podmioty promujące działania zmierzające do rozwoju zrównoważonego budownictwa i realizujące inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działając w duchu zielonego budownictwa.

„Nominacja w konkursie „Diamenty Sustainable Economy” to ogromny zaszczyt, gdyż w skład kapituły konkursowej wchodzą m.in. prezesi i przewodniczący zarządów największych przedsiębiorstw i instytucji oraz uznani wykładowcy akademiccy. Fakt, że tak zacne grono ekspertów doceniło działania Aluprof na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promowania i wdrażania praktyk CSR i idei odpowiedzialnego biznesu napawa nas dumą i jest potwierdzeniem skuteczności obranej przez nas drogi”, podkreśla Bożena Ryszka, Dyrektor Działu Marketingu i PR Aluprof.


Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof

Lider i innowator branży
Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem przewodnim strategii Zrównoważonego Rozowju „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com .

Aluprof
press box