Pozytywny wynik mimo niesprzyjających warunków rynkowych

Skonsolidowany zysk netto Grupy Ferro w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 5,2 mln zł wobec 5,0 mln zł uzyskanego rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 61,5 mln zł wobec 67,3 mln zł w poprzednim roku.  EBITDA osiągnęła poziom 9,3 mln zł., marża EBITDA wzrosła do 15,1%.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W pierwszym kwartale br. rynek polski stanowił 45%, rynek czeski 32%, słowacki 9% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 8% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (64%) oraz zawory (28%).

„Pierwszy kwartał był trudny na wszystkich rynkach i tylko dzięki podjętym działaniom w zakresie optymalizacji procesów wewnątrz Grupy osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe. W ciągu 12 miesięcy Korona czeska osłabiła się o 5%, co potęguje spadki sprzedaży wyrażone w CZK. Sytuacja na pozostałych rynkach pozostaje niestabilna, ze słabnącym popytem konsumpcyjnym, dlatego główny nacisk kładziemy na utrzymanie marżowości produktów” powiedziała Aneta Raczek prezes zarządu Ferro „Osiągane wyniki potwierdzają zasadność dywersyfikacji geograficznej. Jeśli będziemy w przyszłości rozważać przejęcia to przede wszystkim za granicą. Utrzymujemy stabilne i wysokie przepływy finansowe, dlatego też proponujemy akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 24 gr na akcję.”

„W 2013 roku oczekujemy dalszego spadku kosztów finansowych, związanego z obniżaniem zadłużenia grupy i spadkiem stóp procentowych.” powiedział Artur Depta, wiceprezes odpowiedzialny w Ferro za finanse.


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo-logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., NOVASERVIS spol s r. o. oraz NOVASERVIS FERRO Group SRL (dawniej NOVASERVIS Romania SRL).
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 20 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm – producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre.
NOVASERVIS spol s r. o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.
FERRO SA swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie Ferro na www.ferro.pl

 

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX) {jcomments on}