Przetargi budowalne w Polsce w 2009 roku

Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego www.pressinfo.pl, podsumowała rok 2009 pod względem ogłoszeń dotyczących przetargów i zleceń na usługi, wykonanie i dostawy w branży budowlanej opublikowanych w Polsce. Najwięcej ogłoszono ich w III kwartale 2009 roku. Największą aktywność w ogłaszaniu przetargów budowlanych wykazały województwa śląskie i mazowieckie. Najczęściej przetargi dotyczyły drogownictwa.

W roku 2009, w Polsce, ogłoszonych zostało 248 423 przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży), z czego, 47%, tj. 116 248 ogłoszeń dotyczyło szeroko pojętej branży budowlanej. Porównując wyniki 2008 i 2009 roku zauważyć można niewielki spadek liczby ogłoszeń ogółem o niecałe 2 tysiące sztuk (w roku 2008 ogłoszono 250 331 przetargów), nieznacznie zmalał też odsetek przetargów budowlanych – w 2008 roku wynosił on 56%.

Liczba ogłaszanych przetargów budowlanych w roku 2009 rosła z kwartału na kwartał, aż do IV kwartału, kiedy to ze względu na koniec roku i sezon zimowy, ogłaszanych jest ich mniej. Poniżej, na wykresie, przeanalizowana została liczba przetargów budowlanych w poszczególnych kwartałach 2009 roku.

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w 2009 roku, dotyczyły głównie drogownictwa (36 660 informacji – 30% ogłoszeń), prac energoelektrycznych (26 653 informacji – 21% ogłoszeń) oraz prac wodno-kanalizacyjnych (15 471 informacji – 12% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres. Należy jednak wziąć pod uwagę, że z uwagi na swoją złożoność, niektóre przetargi zaliczone zostały do więcej niż jednej branży.

W porównaniu do roku 2008 – popularność poszczególnych branż przetargów budowlanych w 2009 roku była podobna.

Najwięcej przetargów dotyczących szeroko pojętej branży budowlanej w roku 2009 ogłoszono w województwach śląskim (16 935 informacji – 15% ogłoszeń) i mazowieckim (16 722 informacje – 14% ogłoszeń), a najmniej w województwie lubuskim (2% ogłoszeń). Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące wszystkich województw.

Województwo – Procentowy udział w liczbie ogłoszonych przetargów budowlanych
śląskie -15%
mazowieckie – 14%
dolnośląskie – 9%
małopolskie – 8%
wielkopolskie – 8%
łódzkie – 6%
podkarpackie – 5%
pomorskie – 5%
zachodniopomorskie – 5%
warmińsko-mazurskie – 5%
lubelskie – 5%
kujawsko-pomorskie – 4%
świętokrzyskie – 3%
podlaskie – 3%
opolskie – 3%
lubuskie – 2%

Prawie 98 tysięcy ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych (84% ogłoszeń).

Aż 86% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

W 71% ogłoszonych przetargów nie wymagano wnoszenia wadium.

Grupa Marketingowa TAI

 

{jcomments on}