„Budowniczy Polskiego Sportu” dla Sopro

Firma Sopro Polska otrzymała kolejną nagrodę! Tym razem statuetkę przyznaną przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego i rekreacyjnego.

Nagroda została wręczona podczas XII Gali finałowej „Budowniczy Polskiego Sportu”, która odbyła się 15 listopada 2011 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

„Budowniczy Polskiego Sportu” jest częścią programu „Budujemy Sportową Polskę”, do którego przystąpiło już ponad 750 polskich samorządów.

Nagroda BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU jest przyznawana  laureatom wyróżnień „Inwestor na Medal” i „Firma na Medal”, których działalność  znacząco przyczynia się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.
Wyróżnienie jest potwierdzeniem obranej przez Sopro Polska strategii i świadczy o szczególnej pozycji  na rynku budowlanym.

Sopro Polska ( www.sopro.pl )
więcej informacji z SOPRO POLSKA (PRESS BOX)