Raport Grupy Marketingowej TAI: Planowane inwestycje budowlane 2009

Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego www.pressinfo.pl, opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano szeroko pojęte inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce, w 2009 roku. Wynika z niego, iż ponad połowa ogłoszonych planów inwestycyjnych dotyczy budowy obiektów. Najwięcej obiektów ma być zrealizowanych w województwie mazowieckim.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku w Polsce poinformowano o 6 713 nowych inwestycjach z szeroko pojmowanej branży budowlanej (w tym znaczeniu, do branży budowlanej, zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, konstrukcji, drogownictwa, termomodernizacji, robót geodezyjnych, wodno-kanalizacyjnych, energoelektrycznych, oraz ciepłownictwa i gazu).

Z podsumowania 2009 roku wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (55,4% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane z drogownictwem (20,1% informacji), robotami energoelektrycznymi (10,46% informacji) oraz robotami związanymi z ciepłownictwem i gazem (5,4% informacji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji znajduje się poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z zaplanowanych inwestycji są na tyle złożone, że zakwalifikowane zostały do kilku podbranż.

W analizowanym okresie najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono w województwie mazowieckim (12,01% inwestycji) oraz wielkopolskim (7,90% inwestycji), pomorskim (7,76% inwestycji) kujawsko-pomorskim (7,52% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie opolskim (3,84% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji – Liczba ogłoszonych inwestycji
mazowieckie – 12,01%
wielkopolskie – 7,90%
pomorskie – 7,76%
kujawsko-pomorskie – 7,52%
dolnośląskie – 6,92%
śląskie – 6,68%
zachodniopomorskie – 5,96%
lubelskie – 5,86%
małopolskie – 5,52%
lubuskie – 5,43%
warmińsko-mazurskie – 5,16%
podlaskie – 5,07%
podkarpackie – 5,05%
łódzkie – 4,78%
świętokrzyskie – 4,53%
opolskie – 3,84%

Ze zgromadzonych danych wynika, że województwo mazowieckie nie tylko zaplanowało rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przoduje, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana – obiekty. Dlatego też analizie podane zostało największe miasto tegoż województwa.

Warszawa – to miasto, w którym, w 2009 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy aż 310 inwestycji z branży budowlana – obiekty. Wśród nich największą liczbę stanowiły obiekty użyteczności publicznej (137 inwestycji) – szpitali, przedszkoli, obiektów sportowych, hoteli. Na drugim miejscu znalazły się obiekty o charakterze mieszkaniowym  (77 inwestycji). Poniżej szczegółowe dane dotyczące rodzajów obiektów, jakie zaplanowano wybudować w Warszawie w 2009 roku.

Rodzaj obiektu – Liczba inwestycji
użyteczności publicznej – 137
apartamenty/ osiedla mieszkaniowe – 77
biurowce – 54
handlowo-usługowe – 24
przemysłowe – 18

W branży drogownictwo, w 2009 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwach mazowieckim (249 inwestycji), kujawsko-pomorskim (160 inwestycji) oraz lubelskim (143 inwestycje). Ze szczegółowej analizy informacji ogłoszonych w analizowanym okresie wynika, że najwięcej planów inwestycyjnych ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w całym kraju poinformowała aż o 162 zamierzeniach. Szczegółowe zestawienie liczby zaplanowanych inwestycji drogowych z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Województwo inwestycji – Liczba ogłoszonych inwestycji
mazowieckie – 249
kujawsko-pomorskie – 160
lubelskie – 143
pomorskie – 133
wielkopolskie – 131
dolnośląskie – 127
śląskie – 123
lubuskie – 119
podkarpackie – 113
świętokrzyskie – 110
podlaskie – 108
małopolskie – 105
zachodniopomorskie – 92
łódzkie – 90
warmińsko-mazurskie – 84
opolskie – 76

Raport  dotyczący inwestycji budowlanych w Polsce powstał na podstawie źródeł internetowych. 

Grupa Marketingowa TAI / 27 stycznia 2010

{jcomments on}