SILKA YTONG rozmowy z fachowcami: O co pytać wykonawcę?

Wybór dobrego wykonawcy opiera się przede wszystkim na rekomendacjach i wrażeniu, jakie wywiera on podczas bezpośredniej rozmowy. Duże znaczenie ma także ustalenie kwestii formalnych takich, jak umowa z harmonogramem prac i formą płatności. Na spotkaniu z wykonawcą warto uzyskać jak najwięcej informacji, aby współpraca układała się pomyślnie dla obu stron.

Dla osób budujących dom coraz ważniejsza jest fachowość murarzy i precyzja wykonania prac, te aspekty liczą się bardziej niż cena usług – tak wynika z badania SILKA YTONG: Murarz Idealny (http://www.media.xella.pl/pr/181995/juz-wiemy-jaki-jest-murarz-idealny-wyniki-badania-silka-ytong). Wykonawca ma wybudować nasz wymarzony dom, więc dobrze już na etapie wyboru ekipy budowlanej zadbać o komfort podczas budowy i wybrać specjalistę, który spełni nasze oczekiwania.

Rekomendacje
Pytanie o referencje coraz częściej staje się kluczowym czynnikiem przy wyborze ekipy budowlanej. Według badania SILKA YTONG: Murarz Idealny rekomendacje znajomych, internet i porady ekspertów to najważniejsze źródła pozyskiwania informacji o ekipach murarskich. Oprócz sprawdzenia wybranych fachowców w tych trzech obszarach, inwestor powinien dowiedzieć się także, gdzie może obejrzeć dom wybudowany lub dopiero budowany przez naszą potencjalną przyszłą ekipę. Najlepszą opcją jest wizyta na budowie, którą wykonawca właśnie realizuje. Osoba planująca budowę może zobaczyć ekipę „przy pracy”, a wtedy nic nie da się ukryć.

– Odwiedzenie budowy to najlepszy sposób na sprawdzenie, jak prezentuje się dom pod względem fachowości wykonawstwa, a także czy budowy utrzymywane są w porządku. Można także w tym czasie porozmawiać z innymi inwestorami i poznać ich opinię o „upatrzonej” przez nas ekipie – wyjaśnia Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Na co zwracać uwagę
Podczas wizyty na budowie można od razu sprawdzić kilka elementów. Po pierwsze, ile osób pracuje na budowie, jaka jest atmosfera pracy, czy chociażby jak wygląda sama ekipa. Te wszystkie elementy tworzą obraz firmy, z którą będziemy współpracować przez kilka miesięcy potrzebnych na zbudowanie domu.

– Przed decyzją o wyborze ekipy warto zobaczyć fachowców, którzy będą budować nasz wymarzony dom. Schludny wygląd ekipy, jednakowe ubrania, używanie systemowych narzędzi wskazuje na jej profesjonalizm – podkreśla Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Przed rozpoczęciem prac osoba planująca budowę powinna ustalić z wykonawcą, czy dysponuje on własnym sprzętem – narzędziami, rusztowaniami czy betoniarką. Ważne jest także, czy sprzęt jest dobrej jakości i w dobrym stanie. Inwestor powinien zwrócić uwagę, czy wykonawca dba o narzędzia i utrzymuje je w czystości. Jeżeli nie, to jest duże prawdopodobieństwo, że na naszej budowie będzie panował nieporządek. Niedbałość o własne narzędzia pracy może przełożyć się na niedbałość o powierzony firmie wykonawczej materiał budowlany, a w konsekwencji błędy wykonawcze przy wznoszeniu wymarzonego domu.

Fachowość
Kolejny temat do rozmowy z wykonawcą to znajomość technologii i materiałów budowlanych oraz doświadczenie murarskie.

– Znajomość nowoczesnych technologii świadczy o fachowości ekipy budowlanej. Wskazuje również na chęć doskonalenia umiejętności zawodowych. Inwestor może zapytać o stosowny certyfikat zaświadczający o ukończeniu przez wykonawcę odpowiedniego szkolenia – mówi Adam Łazowski z firmy Logic z Siemiatycz, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Niektórzy producenci, w tym SILKA i YTONG, oferują szkolenia ze swojej technologii budowlanej dla ekip wykonawczych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

– Warto potwierdzić, że ekipa murowała już z wybranego materiału. Jeżeli inwestor chce mieć pewność, że ekipa potrafi pracować z danym materiałem, to w przypadku materiałów SILKA i YTONG istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na budowie. Na zlecenie inwestora wykwalifikowani instruktorzy mogą przeszkolić wybraną ekipę – mówi Ignacy Kowalski z firmy YGDOM z Piaseczna, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Eksperci SILKA YTONG są zgodni, że solidny i dokładny murarz chce się uczyć i doskonalić. Warto dopytać o rozwój i przebieg doświadczenia zawodowego. Dobrą rekomendacją dla wykonawcy są szkolenia z technologii prowadzone przez producenta potwierdzone stosownym certyfikatem.

Zdarza się, że wykonawca unika stosowania pewnych rozwiązań (np. ściany jednowarstwowej), ponieważ nie potrafi ich wykonać lub w pracy jest mało dokładny. Precyzja murowania jest bardzo ważna, ponieważ nawet w przypadku ściany dwuwarstwowej – docieplenie tylko przykryje nierówności i błędy wykonania, ale ich nie wyeliminuje. Testem na fachowość wykonawcy może więc być pytanie, czy wymuruje ścianę jednowarstwową. Jeżeli odpowie twierdząco, jest to dla nas informacja, że zna zaawansowane i energooszczędne rozwiązania.

Kwestie formalne
Z badania SILKA YTONG: Murarz Idealny wynika, że osoby budujące bądź planujące budować dom chciałyby być traktowane przez ekipę murarską jak partner biznesowy. Cenią więc profesjonalne relacje. Podstawą wzajemnych zobowiązań między inwestorem a wykonawcą zazwyczaj jest umowa w formie pisemnej. Inwestor powinien dowiedzieć się, czy wykonawca podpisuje taką umowę oraz czy ma wzór takiej umowy. Sformalizowanie współpracy jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla obu stron. Umowa wyraźnie określa prawa i obowiązki zarówno wykonawcy, jak i inwestora.

Warto spytać wykonawcę o preferowaną formę rozliczeń – po całości prac, czy po każdym etapie. Ważne, aby od początku budowy system rozliczeń finansowych był jasno określony i akceptowany przez obie strony.

– Przejrzystą formą rozliczeń są płatności rozłożone na transze po każdym etapie prac zaakceptowanym przez kierownika budowy, np. do stanu „0” czyli fundamentów, do stropu, czy do więźby dachowej – twierdzi Ignacy Kowalski z firmy YGDOM z Piaseczna, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Ważne jest również, aby planujący budowę podczas spotkania z wykonawcą ustalił harmonogram prac. Pozwoli to oszacować czas trwania budowy, a co za tym idzie efektywność ekipy.

– Takie podejście umożliwi także dopasowanie innych działań do toku budowy np. zakup i dostarczenie materiałów czy też umówienie innych fachowców – tłumaczy Ignacy Kowalski z firmy YGDOM, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG. – W kwestii przebiegu prac znaczenie ma również technologia murowania i wybrany materiał ścienny. Na przykład, dokładność wymiarowa bloczków jest dużym udogodnieniem dla wykonawcy przy montażu i czynnikiem, który przyśpiesza prace budowlane – dodaje Ignacy Kowalski.

Warto pamiętać, że solidny wykonawca jest zazwyczaj gwarantem dotrzymania terminów. Szczegółowe ustalenie wzajemnych powinności między inwestorem a wykonawcą również zwiększa szansę na usprawnienie prac na budowie.

Odpowiedzialność
Obie strony porozumiewają się także, kto wynajmuje i płaci za kontener na odpady oraz kwestię poboru energii i wody. Im więcej szczegółów inwestor omówi z wykonawcą, tym lepiej dla późniejszych relacji i sprawnego prowadzenia prac.

– Już na pierwszym spotkaniu inwestor może poruszyć z wykonawcą kwestię stopnia odpowiedzialności za budowę np. pilnowanie jej w ciągu nocy. Pozostaje także ustalenie, czy ekipa budowlana posiada własny środek transportu lub też przyczepę, czy oczekuje, że zapewni to osoba zamawiająca prace – twierdzi Adam Łazowski z firmy Logic z Siemiatycz, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Wybór godnej zaufania i solidnej ekipy jest kluczowy dla satysfakcji inwestora z postępu i efektów prac budowlanych. Należy więc zadawać jak najwięcej pytań i ustalić możliwie najwięcej szczegółów, aby decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.

Jak sprawić, aby spotkanie z wykonawcą było jak najbardziej efektywne? Podczas rozmowy warto poruszyć poniższe zagadnienia i przygotować odpowiedzi na pytania, które może zadać wykonawca.

O co pytać wykonawcę:
Rekomendacje:
Czy (i gdzie) inwestor może obejrzeć wybudowany przez wykonawcę dom?
Czy poprzedni inwestorzy byli zadowoleni? Czy wykonawca może podać do nich kontakt?
Czy wykonawcę polecają producenci materiałów budowlanych? Jakich?

Wizyta na budowie:
Czy budowy utrzymywane są w porządku?
Jak prezentuje się dom pod względem fachowości wykonawstwa?
Czy można porozmawiać z innym inwestorem, który korzystał z usług tej firmy?
Czy ekipa korzysta z systemowych rozwiązań oferowanych przez producentów?

Fachowość – umiejętności:
Jakie technologie budowlane zna ekipa?
Czy ekipa budowlana chce się doszkalać?
W jakich szkoleniach ekipa budowlana brała udział? Kiedy to było?
Czy może pokazać certyfikaty zaświadczające odbyte szkolenia?
Czy ekipa murowała już z wybranego materiału?

Prezencja:
Ile osób liczy ekipa?
Czy ekipa nosi jednolitą odzież roboczą?
Czy ekipa budowlana dba o swoje narzędzia?
Czy na budowie jest porządek?

Formalności:
Czy wykonawca podpisuje umowę? Czy ma wzór takiej umowy? Jakie zapisy są w umowie?
Jak wygląda harmonogram prac? Ile potrzeba czasu na poszczególne etapy budowy?
Jak wyglądają rozliczenia?

Sprzęt:
Jakimi narzędziami dysponuje ekipa budowlana? W jakim stanie technicznym są te narzędzia?
Czy wykonawca dysponuje własnym sprzętem?
Czy ekipa korzysta z systemowych narzędzi rekomendowanych przez producenta?

Pytania od wykonawcy:
Kiedy ruszy budowa? Kiedy planujemy się wprowadzić?
Kto kupuje materiał budowlany?
Kto odpowiada za dostarczenia mediów i ich opłatę?
Kto odpowiada za pozostawione na budowie mienie (w ciągu dnia i w nocy)?
Kto usuwa odpady budowlane?
Kto zapewnia kwestie przyziemne, ale całkiem praktyczne np. toaletę na budowie?
Kto zajmuje się kwestią ubezpieczenia budowy?

Eksperci SILKA YTONG podpowiadają, jakie tematy warto poruszyć podczas rozmowy z wykonawcą – film z poradami dostępny jest na:
http://www.youtube.com/watch?v=TGm2F4hm8io

Budowanie domu to wieloetapowy projekt, wymagający dobrego planowania i współpracy wielu osób. Do jego sukcesu niezbędna jest wiedza na temat ról poszczególnych fachowców zaangażowanych w proces budowy oraz efektywna komunikacja. Cykl – SILKA YTONG: rozmowy z fachowcami – ma na celu przybliżenie zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób, które będą zaangażowane w budowę naszego wymarzonego domu.
Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi odcikami cyklu SILKA YTONG rozmowy z fachowcami:
O co pytać architekta – http://www.media.xella.pl/pr/223248/silka-ytong-rozmowy-z-fachowcami-o-co-pytac-architekta

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania SILKA TYTONG: Murarz Idealny, wyniki oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze prasowym SILKA YTONG – http://www.media.xella.pl/pr/181995/juz-wiemy-jaki-jest-murarz-idealny-wyniki-badania-silka-ytong.

###


XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: YTONG, YTONG ENERGO, MULTIPOR i SILKA. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania SILKA YTONG.

Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX) {jcomments on}