Ubezpieczenie domu w budowie – czy to możliwe? Co obejmuje taka polisa?

Miejsce, w którym mieszkamy, ma dla większości z nas ogromne znaczenie. Nic zatem dziwnego, że chcemy je chronić – zwłaszcza że dom to nie tylko wartość emocjonalna, ale także materialna. Co jednak w przypadku budynku, który dopiero powstaje? Czy możliwe jest ubezpieczenie domu w budowie, które obejmie ochroną nasz dotychczasowy wkład finansowy?

Niezależnie od tego, czy masz na uwadze dom, do którego wracasz po pracy, czy też mieszkanie, w którym bywasz tylko raz na jakiś czas, z pewnością zależy Ci na bezpieczeństwie Twojej posiadłości. Polisy mieszkaniowe ma dziś większość z nas – a do przydatności takiej ochrony chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. Komfort, który zapewnia odpowiednie ubezpieczenie, jest nie do przecenienia – tym bardziej, że jego koszt wcale nie musi być wysoki.

Niemałe zaskoczenie dla niektórych, dla innych z kolei – wielką ulgę, może stanowić fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują objęcie ochroną także tych domów i mieszkań, które są w dalszym ciągu w trakcie budowy. Czy ubezpieczenie domu w budowie różni się w jakikolwiek sposób od „zwykłej” polisy mieszkaniowej?

Przedmiot i suma ubezpieczenia na czas budowy

Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas budowy zwykle nie stanowi osobnej polisy – nieukończone konstrukcje obejmowane są dokładnie tą samą ochroną, co budynki już zamieszkiwane. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może być dom albo mieszkanie w budowie lub przebudowie wraz z elementami stałymi – takimi jak:

•    stolarka drzwiowa i okienna (oraz bramy garażowe),
•    stałe wyposażenie łazienek i WC (oraz zlewozmywaki),
•    źródła światła stale przymocowane do podłoża,
•    podwieszane sufity,
•    okładziny podłóg, schodów, ścian i sufitów oraz
•    wewnętrzne tynki i powłoki malarskie.

Sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą możemy uzyskać w razie wystąpienia zdarzeń obejmowanych przez polisę, zwykle określa sam ubezpieczający. Jej podstawę stanowi wartość posiadłości oraz stałego wyposażenia, warto jednak powiększyć tę kwotę o przewidywane koszty wszelkiego rodzaju prac, które wpłyną na wartość domu lub mieszkania, a które odbędą się w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Lista zdarzeń, które mogą stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania za zniszczenia mieszkania lub domu w budowie, może być dość długa – co jest korzystne dla ubezpieczających. Do czynników mogących uszkodzić przedmiot ochrony możemy zaliczyć:
•    pożar,
•    uderzenie pioruna,
•    przepięcie,
•    eksplozję lub implozję,
•    silny wiatr,
•    grad, deszcz nawalny lub napór śniegu,
•    upadek drzewa,
•    zalanie lub powódź,
•    trzęsienie, obsunięcie lub zapadanie ziemi,
•    dym i sadzę, a także
•    uderzenie pojazdu mechanicznego.

Oczywiście, ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) mogą określać wyłączenia, czyli sytuacje, których polisa nie obejmuje. W przypadku ubezpieczenia domu w budowie szczególnie warto zwrócić szczególną uwagę na występujący czasem warunek dotyczący dachu, okien oraz drzwi. Jeżeli bowiem dom lub mieszkanie nie posiadały zadaszenia oraz zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych, ubezpieczonemu nie będzie przysługiwać odszkodowanie w razie zniszczeń wywołanych:
•    nawalnym deszczem,
•    gradem,
•    naporem śniegu,
•    silnym wiatrem.