Yawal SA po raz kolejny otrzymuje wyróżnienia od Builder

Ponownie Yawal SA zyskuje uznanie w sektorze budowlanym, zdobywając tytuł „Budowlana Firma Roku”. To prestiżowe wyróżnienie podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie innowacyjnych i zorientowanych na klienta rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju branży budowlanej. W uznaniu za osobiste osiągnięcia i wkład w branżę, Karolina Mzyk Callias, Właścicielka i Prezes Zarządu Yawal SA oraz Edmund Mzyk, założyciel Yawal SA, zostali uhonorowani tytułem „Osobowość Branży”.

Te nagrody stanowią ważne potwierdzenie ciężkiej pracy i zaangażowania zespołu Yawal SA. Firma, od momentu swojego założenia w 1990 roku, zobowiązała się do tworzenia produktów, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, ale także wyznaczają nowe kierunki w dziedzinie architektury i budownictwa.

Wyróżnienia przyznane przez miesięcznik Builder są wyjątkowo ważne, ponieważ odzwierciedlają uznanie ze strony profesjonalistów i ekspertów branży. Tytuł „Budowlana Firma Roku” jest dowodem na to, że Yawal SA jest cenionym graczem rynku budowlanego, którego produkty i rozwiązania są wysoko oceniane zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Pod kierownictwem Karoliny Mzyk Callias, Yawal SA nie tylko podtrzymuje dziedzictwo założycielskie swojego ojca, ale także nieustannie dąży do innowacji, co przekłada się na rozwój całej branży. Firma łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, dostarczając rozwiązania, które są nie tylko technologicznie zaawansowane, ale także zrównoważone i estetycznie dopracowane.

Dla zespołu całej Grupy Yawal, liczącej ponad 750 wykwalifikowanych pracowników, te wyróżnienia są potwierdzeniem, że ciężka praca i zaangażowanie w dążenie do doskonałości są kluczem do sukcesu. Firma jest zmotywowana, aby kontynuować swoją misję dostarczania produktów najwyższej jakości i dalszego rozwoju w branży budowlanej.

Z dumą przyjmując te prestiżowe wyróżnienia, Yawal SA jest gotowy na nowe wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się świat budownictwa i architektury. Firma pozostaje zaangażowana w tworzenie wartości dla swoich klientów, partnerów i całej branży, dążąc do ciągłego doskonalenia i innowacji.

Yawal
press box