Budownictwo wielorodzinne znów na ścieżce wzrostu

Sezon budowlany 2010 – pomimo wcześniej zapowiadanego dalszego spowolnienia budownictwa mieszkaniowego – zakończył się pozytywnie.

Ubiegłoroczne wyniki odnotowane w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie w obszarze nowo rozpoczętych inwestycji, są znacznie lepsze niż zakładały to wstępne prognozy rozwoju branży budowlanej na 2010 r. W ciągu czterech minionych kwartałów w segmencie budownictwa mieszkaniowego rozpoczęto budowę 158 064 mieszkań, a więc aż o 10,6 proc. więcej niż w 2009 r. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym zmniejszyła się o 2,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, spadek ten w stosunku do wcześniejszych przewidywań okazał się bardzo nieznaczny. Inwestorzy uzyskali w 2010 r. pozwolenia na budowę 174 929 mieszkań.

Budownictwo wielorodzinne na plusie
W 2010 r. w sektorze budownictwa wielorodzinnego nastąpiło znaczne ożywienie. W kwietniu ubiegłego roku odnotowano – po dwóch latach trwających prawie nieprzerwanie spadków – pozytywną wartość stopy liczby pozwoleń wydanych na budowę mieszkań w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku w tym segmencie rynku. W kolejnych miesiącach pozytywny trend był kontynuowany. W ubiegłym roku wydano pozwolenia na budowę 75 995 mieszkań, a więc. o 0,2 proc. więcej niż w 2009 r.

Do poprawy sytuacji w sektorze budownictwa wielorodzinnego przyczyniło się kilka czynników. Nieco bardziej liberalna polityka banków w zakresie kredytów hipotecznych, a także zapowiedź ograniczenia dostępności kredytów oferowanych w ramach rządowego programu Rodzina na swoim wpłynęły na zwiększenie popytu w tym segmencie.

Malejąca liczba mieszkań w ofercie deweloperów skłoniła część z nich do uruchomienia zaniechanych w ostatnich dwóch latach projektów budowlanych. Inwestorzy rozpoczęli w 2010 r. budowę 71 587 mieszkań, czyli aż o 34,8 proc. więcej niż w 2009 r. Wskaźnik ten w przypadku inwestycji realizowanych na sprzedaż lub wynajem był jeszcze wyższy – jego wartość wyniosła 44,8 proc.

Poprawie uległa również wartość wskaźnika określającego stosunek liczby rozpoczętych  budów w budownictwie wielorodzinnym do liczby wydanych na nie pozwoleń w tym samym okresie. W 2010 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 94,2 proc., podczas gdy w ostatnich dwóch latach notował znacznie niższe wartości – odpowiednio 67,0 proc. w 2008 r. i 70,0 proc. w 2009 r.

W branży pozytywnie mimo przeciwności
Wzrost inwestycji w branży budowlanej jest szczególnie wartościowy, ponieważ zeszły rok obfitował w czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na rozwój tego sektora. Najbardziej cieszy stabilny rozwój budownictwa indywidualnego, mimo niesprzyjających warunków pogodowych.

Początek roku zdominowała bardzo śnieżna zima, która trwała wyjątkowo długo uniemożliwiając rozpoczęcie prac budowlanych. W letnich miesiącach wiele regionów Polski. zostało dotkniętych przez powódź. W następujących po sobie na przemian okresach, w których notowano albo rekordowo wysokie temperatury, albo znaczne opady deszczu powodujące powodzie, utrudniony był lub wręcz uniemożliwiony transport materiałów budowlanych, zarówno do dystrybutorów, jak i bezpośrednio na place budów. W jesiennych miesiącach Polska ponownie została sparaliżowana bardzo obfitymi opadami śniegu.

Budownictwo indywidualne trzyma się nieźle
Pomimo istotnych barier utrudniających w ubiegłym roku realizację inwestycji w budownictwie jednorodzinnym wyniki były relatywnie dobre. W opinii przedstawicieli hurtowni materiałów budowlanych w ubiegłym roku zainteresowanie inwestorów indywidualnych zakupem materiałów budowlanych zmniejszyło się bardzo nieznacznie w porównaniu do poprzednich trzech rekordowych lat.

W 2010 r. inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 98 934 domów jednorodzinnych, a więc jedynie o 3,9 proc. mniej niż w 2009 r. Natomiast nieco mniejszy spadek odnotował wskaźnik liczby rozpoczętych budów domów. W całym 2010 r. inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę prawie 87 tysięcy domów jednorodzinnych tj. tylko o 3,7 proc. mniej niż w poprzednim roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że wartość tego wskaźnika w 2010 r. była wyższa średnio o 40,5 proc. niż wartości notowane w latach 2003-2006.

– Trudne warunki pogodowe w roku 2010 nie sprzyjały inwestorom indywidualnym i w tym segmencie odnotowano mniejszą liczbę rozpoczynanych budów – komentuje Cezary Szeszuła, prezes zarządu Xella Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA i YTONG. – Jednocześnie wzrost sprzedaży naszych wyrobów SILKA i YTONG potwierdza, że klienci poszukują rozwiązań systemowych, opartych na sprawdzonych i markowych produktach. Ten trend zapoczątkowany kilka lat temu bardzo nas cieszy – dodaje Cezary Szeszuła.

Nowe kanały dystrybucji
Inwestorzy prywatni zaczynają wykorzystywać nowe kanały zakupu materiałów budowlanych. Rozwój tego trendu potwierdzają wyniki badania „Aktualne problemy i wydarzenia”1 przeprowadzonego przez CBOS, które dotyczyło między innymi form i celów korzystania z internetu przez dorosłych Polaków. Respondenci, którzy w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie kupili coś w sieci, wśród rzeczy zakupionych on-line wymieniali między innymi produkty budowlane.

 – Sklep internetowy to narzędzie sprzedaży, które sprawdza się w każdej branży, również budowlanej. Ten nowoczesny sposób zakupu jest idealnym rozwiązaniem dla osób zdecydowanych, dobrze wyedukowanych w zakresie oferty produktów i ceniących sobie swój czas. Internet umożliwia inwestorom zakup zarówno podstawowych produktów, jak i całej gamy wyrobów uzupełniających, takich jak narzędzia lub zaprawy – przekonuje Cezary Szeszuła, prezes zarządu Xella Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA i YTONG.

Rok 2010 dla branży budowlanej można uznać za udany, szczególnie biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności. Warto również zwrócić uwagę na rozwój wiedzy i świadomości produktów wśród inwestorów prywatnych. Wszystkie te czynniki pozwalają prognozować dalszy stabilny rozwój sektora budowlanego.

Komentarz Anny Waszczuk, analityka Xella Polska, producenta materiałów budowlanych SILKA i YTONG.

1) Badanie przeprowadzono w dniach 8–19 kwietnia 2010 roku na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dom zbudowany w technologii SILKA i YTONG

 

 


Firma XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje produkty marki YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA, stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja materiałów odbywa się w 11 nowoczesnych zakładach na terenie całej Polski. Sprzedaż firma Xella prowadzi poprzez sieć dystrybucji na terenie całego kraju oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.xella.pl, www.budowane.pl, www.miastonoca.budowane.pl, http://www.termodom.pl/termodompasywny/, http://sklep.xella.pl, www.inspiracje.budowane.pl, www.multipor.budowane.pl, www.15latYTONG.pl, www.energoscienne.pl oraz na blogach: http://blog.xella.pl/budujemy, www.ZdrowaBudowa.pl.

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX)

{jcomments on}