Dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii do ogrzewania domu czy wody budzi coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów. Ten fakt nie dziwi już nikogo biorąc pod uwagę rosnące ceny energii.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest korzystne przede wszystkim w dwóch aspektach: obniżenia kosztów eksploatacji domu i ochrony środowiska.

Świetnym przykładem inicjatywy zachęcającej o zakupu kolektorów słonecznych jest program uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje 45% dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

– Kolektory słoneczne to urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania wody użytkowej. Instalacja solarna jest w stanie pokryć nawet 70% całkowitego zapotrzebowania na energię do ogrzania wody użytkowej.
Trzeba pamiętać, że montaż kolektora nie eliminuje konieczności posiadania dodatkowego źródła ogrzewania wody, nie mniej jednak jego działanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania wody. – mówi Monika Baran z firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o.

Kto może skorzystać z dofinansowania
Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych (kredytu z dotacją nie mogą jednak uzyskać beneficjenci w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej) dysponujących prawem do nieruchomości oraz dla wspólnot mieszkaniowych przy czym ich budynki nie mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej.

Koszty kwalifikowane
Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane, poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wpływu wniosku). Do kosztów kwalifikowanych zaliczymy:
– koszty sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
– koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (kolektory słoneczne, zasobnik, przewody instalacyjne, aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka),
– koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
– koszt montażu kolektora słonecznego,
– koszt zapłaconego podatku VAT.

Unijny certyfikat Solar Keymark
Koszt kolektora zostanie zakwalifikowany wyłącznie wtedy gdy jego dostawca legitymuje się sprawozdaniem potwierdzającym zgodność kolektora z określoną w innych przepisach normą (PN EN-12975-2) oraz posiadaniem unijnego certyfikatu na znak Solar Keymark.

– Unijny certyfikat Solar Keymark oznacza, iż polskie kolektory słoneczne nie odbiegają jakościowo od europejskich produktów. Wysokość dopłaty ma wynosić 45% brutto powyższych kosztów przy czym będzie ona obliczana proporcjonalnie do kosztów nieprzekraczających 2 500 złotych za metr kwadratowy powierzchni zainstalowanych kolektorów. NFOŚiGW przeznaczył 300 mln złotych do wypłacenia w latach 2010-2014. – komentuje Monika Baran z firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. – Zainteresowanie możliwością ogrzania domu przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii stale rośnie. W naszej ofercie gotowe projekty domów są dostosowane do instalacji tego typu urządzeń. Możemy tu wspomnieć o kolekcji projektów EKO, w których proponujemy zastosowanie kolektorów słonecznych. Ciekawymi propozycjami są na przykład Allegro Eko, Figa Eko czy Chaber Eko. Zatem już na etapie planowania inwestycji można uwzględnić alternatywne źródła energii.

Kto może udzielać kredytu
Program dotacji jest instrumentem finansowym powstałym dzięki współpracy NFOŚiGW ze Związkiem Banków Polskich. 17 czerwca br. doszło do zawarcia umowy między Zarządem Funduszu a kilkoma polskimi bankami, które będą oferować preferencyjne kredyty z dopłatą państwa. Wśród tych banków znalazły się Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Warszawski Bank Spółdzielczy. Wyjątkowość tego rodzaju wsparcia polega głównie na tym, iż jest on kierowany do osób fizycznych, podczas gdy najczęściej z Funduszem współpracują samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz  organizacje pozarządowe.

Zwrot z inwestycji
Warto wiedzieć, że stopa zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników. Na jej wielkość wpływa przede wszystkim stosowane dotychczas źródło energii, wykorzystywane do podgrzewana wody. Okazuje się, że najbardziej opłacalny finansowo jest montaż kolektorów słonecznych przy ogrzewaniu wody prądem elektrycznym. Opłacalność inwestycji zależy również od liczby osób korzystających z instalacji kolektorowej. Dla pięcioosobowej rodziny korzystającej z instalacji kolektorowej oraz ogrzewającej wodę dodatkowo za pomocą energii elektrycznej czas zwrotu inwestycji wynosi około 5-6 lat.

Procedura ubiegania się o kredyt z dopłatą Narodowego Funduszu jest stosunkowo nieskomplikowana. Najpierw należy zgłosić się do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej. Drugim wnioskiem jest wniosek o dopłatę z Funduszu na spłatę 45% kapitału kredytu. Trzeba tutaj pamiętać, że aby otrzymać taką dopłatę, musi wcześniej zostać przeprowadzony odbiór techniczny przez uprawnionego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego po wykonaniu instalacji kolektorowej. Ponadto trzeba wiedzieć, że dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i jako taki podlega opodatkowaniu.

Nabór wniosków do banku o kredyt i udzielenie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że można zgłosić się do banku w jakimkolwiek czasie.       

Źródło:  www.archeton.pl
{jcomments on}