Grupa FERRO – historycznie najwyższe kwartalne wzrosty przychodów i zysku netto

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa FERRO osiągnęła następujące wyniki finansowe: skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,11 mln zł i był wyższy o 36,1 % w porównaniu do uzyskanego w analogicznym okresie 2015 roku (5,96 mln). Grupa FERRO odnotowała także bardzo wysoki wzrost przychodów o 15,1 %. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży liczone kwartał do kwartału wyniosły 80,9 mln wobec 70,3 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych po pierwszym kwartale 2016 roku. Szczególnie cieszą nas wysokie wzrosty przychodów i zysku netto, które są równocześnie naszymi najlepszymi wynikami kwartalnymi, osiągniętymi od początku obecności Grupy FERRO na GPW – komentuje Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Warto zaznaczyć, iż te bardzo dobre wyniki zostały  wypracowane pomimo niestabilnych warunków panujących na rynkach walutowych związanych z fluktuacją dolara i innych walut.  Wysokie wzrosty są dowodem na to, że działania aktywizujące sprzedaż na wszystkich rynkach naszej działalności przynoszą efekty. Należą do nich:  rozbudowanie i dostosowanie do potrzeb rynkowych kompleksowej oferty produktowej oraz poprawa logistyki dostaw – w pierwszym kwartale 2016 roku zakończyliśmy wdrażanie systemu WMS, a także pozyskanie nowych klientów – dodaje Aneta Raczek.

Grupa FERRO kontynuuje strategię dywersyfikacji geograficznej. W grudniu 2015 roku została utworzona spółka dystrybucyjna w Bułgarii. Tym samym dołączyła ona do firm z Państw Europy Środkowo-Wschodniej, które budują mocną pozycję Grupy FERRO w tym obszarze. Aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym kształtują się następująco: rynek polski  40,6 %, rynek czeski 28,7 %, rumuński 13,8 % i słowacki 8,4 % sprzedaży. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (56,7%) oraz zawory (36,8%).


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o.,  NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, NOVASERVIS FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.   
FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 24 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.
Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy.
NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.
Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis, w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.
FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl

 

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)