Piorunochron to za mało! – ochrona domowych sprzętów przed skutkami przepięć

W trakcie burzy rzadko kto spodziewa się, że piorun uderzy właśnie w jego przydomowym ogródku. Jednak, gdy do tego dojdzie prąd przepływający przez budynek osiąga tak wysokie wartości, że może uszkodzić wrażliwy sprzęt elektroniczny, a nawet spowodować pożar. Opłakanym skutkom działania sił natury można jednak zapobiec, instalując ochronę przeciwprzepięciową.

W powierzchnię Ziemi uderza co minutę kilka tysięcy piorunów o natężeniu paruset tysięcy amperów. W Polsce zagrożenie burzowe dotyczy zwłaszcza południowej i zachodniej Polski, w okresie wczesnojesiennym oraz jesienią.
Wielu z nas uważa, że wystarczającą ochroną przed piorunami jest zamontowany na dachu piorunochron. Chroni on budynek przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, jednakże energia błyskawicy jest tak ogromna, że w liniach energetycznych i przewodzących częściach instalacji budynku powstaje prąd przepięciowy, który wyrządza poważne szkody.

Kilkaset milionów woltów w czasie sekundy
Przepięcie, to wzrost napięcia w sieci ponad jego maksymalną dopuszczalną wartość. Prąd płynący wówczas w domowej instalacji elektrycznej krótkookresowo posiada parametry znacznie różniące się od tych, które przyjmują sprzęty AGD i RTV. Najczęstszym źródłem tego zjawiska jest piorun uderzający bezpośrednio w budynek lub w jego pobliżu (np. drzewo, napowietrzne linie energetyczne). W czasie wyładowania uszkodzeniu mogą ulec urządzenia znajdujące się w odległości nawet do 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna.
Podczas jednej burzy, wskutek przepalenia, możemy stracić telewizor, DVD czy komputer. W wielu przypadkach przepadają cenne dane, zapisane na twardych dyskach. Ochronę przed „niszczącą siłą” stanowi wielopoziomowe zabezpieczenie elektryczne, którego kluczowym elementem jest ogranicznik przepięć B+C.

Bariera dla niszczącej siły
Ochronę dla odbiorników  oraz elementów samej instalacji elektrycznej takich jak aparatura czy przewody zapewni odpowiednio dobrane urządzenie przeciwprzepięciowe. Dwustopniowy ogranicznik przepięć SPB-12/280/4 firmy Eaton/Moeller dedykowany jest domom jednorodzinnym. W momencie uderzenia pioruna ogranicza on przepięcie, pojawiające się w domowej instalacji elektrycznej do bezpiecznej wartości 1,5 kV nie dopuszczając do kontaktu odbiorników z groźnym napięciem.
Ponadto Ogranicznik SPB-12/280/4 chroni domowe urządzenia przed skutkami tzw. przepięć łączeniowych, związanych z awariami w lokalnej sieci. Klasycznym przykładem uszkodzenia odbiornika wskutek wystąpienia takiego zjawiska jest przepalenie żarówki.

Koszt wymiany domowych sprzętów po przejściu burzy może być bardzo duży, dlatego warto zabezpieczyć własne gospodarstwo domowe przed skutkami groźnych zjawisk atmosferycznych. Najlepszą ochroną jest wielopoziomowy system zabezpieczeń, którego istotnym elementem jest ogranicznik przepięć B+C.

Producent: Moeller Electric Sp. z o.o.
www.moeller.pl
Dwustopniowy ogranicznik przepięć B+C SPB-12/280/4
cena: ok. 1220 zł brutto

E.C.H.O Communications

 

{jcomments on}