Promieniowanie cieplne, najzdrowsza forma ogrzewania

Systemy grzewcze oparte na konwekcji potrzebują powietrza jako nośnika energii. Grzejnik nagrzewa powietrze, które krąży po pomieszczeniu oddając energię. Następnie ochładza się i opada w dół, potem ponownie nagrzewa się i unosi się do góry. Proces cyrkulacji powtarza się dopóki temperatura się nie wyrówna. Do konwekcji jest zatem potrzebna różnica temperatur, czyli wykorzystuje ona zasadę termodynamiki.

Promieniowanie termiczne wykorzystuje zupełnie inne zasady. Nie potrzebuje ono żadnego nośnika i nie zależy od temperatury otoczenia. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni (np. słońce). Promieniowanie cieplne nagrzewa bezpośrednio ciała stałe będące w jego zasięgu (np. ludzie, meble itd.), natomiast całkowicie przenika przez powietrze i nie nagrzewa go. Powietrze nagrzewa się pośrednio – od nagrzanych uprzednio promieniowaniem powierzchni.

Co oznacza dla użytkownika zastosowanie ogrzewania wykorzystującego promieniowanie termiczne?

1) Jest to najzdrowsza forma ogrzewania.
– Człowiek od zawsze był przyzwyczajony do promieniowania słonecznego, przez jego skórę potrafi przeniknąć prawie 100% promieniowania cieplnego.
– Najlepsze rozwiązanie dla alergików. Przy ogrzewaniu konwekcyjnym kurz i alergeny krążą razem z powietrzem po pomieszczeniu – tutaj nie ma cyrkulacji powietrza, więc system nie wzbija kurzu.
– Korzystny mikroklimat – to ogrzewanie nie wysusza powietrza.
– Brak jonizacji powietrza – brak metalowych urządzeń, np. kaloryferów.
– Powoduje wzrost jonów ujemnych (korzystnych).

2) Daje duże oszczędności
– Podczas wymiany powietrza, np. przy wietrzeniu mamy mniejsze straty, gdyż nagrzewane są głownie przedmioty i ciała stałe.
– Temperatura odczuwalna jest większa, niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym. Pozwala to na obniżenie temperatury zasilania o kilka stopni przy zachowaniu takiego samego komfortu termicznego, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.

3) Zabezpiecza budynek przed zawilgoceniem.
– W tym systemie jest ogrzewana cała powierzchnia pomieszczeń, a temperatura podłóg, ścian czy sufitu zawsze będzie wyższa niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym. Powoduje to naturalną barierę dla rozwoju grzybów i pleśni.
W branży grzewczej jest szereg urządzeń, bazujących na promieniowaniu, np. promienniki. Nawet popularne grzejniki je wykorzystują. Udział promieniowania w ich całkowitej emisji energii cieplnej jest jednak znikomy – wynosi zaledwie 3 – 5 %. Jednak producenci dostrzegają zalety promieniowania. Powstają nowoczesne grzejniki ze specjalnymi powłokami, które zwiększają jego udział – nawet do 10 %.

JONIZACJA POWIETRZA
Jonizacja to powstanie jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki. Poprawę samopoczucia i uczucie świeżości powodują jony ujemne, natomiast pyły i bakterie posiadają w sobie jony dodatnie. Dobroczynny wpływ jonów ujemnych można odczuć nad morzem lub po burzy, natomiast jony dodatnie występują w pobliżu urządzeń elektrycznych (zwłaszcza telewizory i monitory) a także w zanieczyszczonym powietrzu.
Ujemna jonizacja wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i naszą sprawność psychofizyczną – jest to powszechnie uznane i wyjaśnione naukowo zjawisko. W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich, co powoduje odczucie duszności i wysuszenia dróg oddechowych. Przetłaczanie powietrza przez metalowe przewody wentylacyjne i metalowe nagrzewnice powoduje zmniejszenie liczby jonów ujemnych proporcjonalnie do prędkości przepływu temperatury płaszczyzn grzejnych i wilgotności powietrza. Naturalnym dla człowieka jest powietrze zjonizowane ujemnie zapewniające jednocześnie komfort cieplny.

BRAK KONWEKCJI
Przy ogrzewaniu za pomocą promieniowania nie występuje zjawisko konwekcji. Powietrze w całym przekroju pomieszczenia ma jednolitą temperaturę, więc cyrkulacja nie zachodzi i w związku z tym wszelkie pyłki pozostają na podłodze. Jeżeli jednak coś je wzbudzi (wietrzenie, sprzątanie), to w niedługim czasie opadną one z powrotem – brak przecież czynnika wywołującego konwekcję.
Jest jeszcze jedna niebagatelna korzyść z takiego typu ogrzewania – czyste mieszkanie. Kurz, który zazwyczaj krąży po pokoju i osiada na meblach, obrazach, telewizorach w tym przypadku znajduje się tylko na podłodze.

NATURALNE OGRZEWANIE

Zarówno konwekcja, jak i promieniowanie są naturalnymi zjawiskami w przyrodzie. Z naszej gwiazdy dociera na Ziemię całe spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Jego część zostaje zatrzymana przez atmosferę, a na powierzchnię dociera głównie światło widzialne oraz promieniowanie podczerwone.

Padające na ziemię promienie słoneczne nie nagrzewają powietrza, tylko skały, glebę, rośliny, wodę oraz inne stałe i płynne obiekty. Każdy materiał ma inną zdolność odbierania i oddawania ciepła. Słońce w różnych miejscach globu świeci pod innym kątem, i w zależności od pory dnia i roku, zachmurzenia itp. w nierównomierny sposób nagrzewa powierzchnie. Dopiero od nich nagrzewa się powietrze, ale to już na zasadzie konwekcji.

Ogromne znaczenie ma również nagrzewanie mórz i oceanów, które w 70 % pokrywają powierzchnię ziemi. W przypadku cieczy promieniowanie słoneczne nie zatrzymuje się na powierzchni, tylko przenika w głąb, nagrzewając wodę. Gdyby zbiorniki wodne były nagrzewane tylko przez ciepłe powietrze (konwekcję), a nie promienie słońca, to nawet w pełni lata głębsze warstwy wody byłyby zimne.

Promienie cieplne przenikają przez skórę, nagrzewając całe ciało – w naszym organizmie znajduje się przecież prawie 70% wody. Są one dużo bardziej skuteczne, niż konwekcja, która nagrzewa tylko powierzchnię skóry.

Każdy typ ogrzewania, którego działanie przypomina naturalne działanie Słońca, jest najbardziej wydajny (dla naszego komfortu cieplnego) oraz najzdrowszy w każdym aspekcie jego działania.

Na rynku pojawił się zupełnie nowy, a zarazem innowacyjny system grzewczy – Ogrzewanie Fazowe FERIS. Jest to zupełnie nowa technologia ogrzewania ściennego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko przemiany fazowej – efektem końcowym jest idealny komfort cieplny oraz bezkonkurencyjne oszczędności eksploatacyjne w ogrzewaniu pomieszczeń.


Rys. Schemat instalacji systemu ogrzewania fazowego FERIS

System FERIS stanowi przełom w ogrzewaniu pomieszczeń, ponieważ podtynkowych paneli grzewczych oraz ściennych paneli grzewczych nie wypełnia woda. Jest to pierwszy system ogrzewania ściennego, gdzie pod warstwą tynku na murach nie ma krążącej wody.

Ogrzewanie FERIS wykorzystuje zupełnie nowe zasady w ogrzewaniu pomieszczeń. Dzięki przemianie fazowej, która zachodzi wewnątrz elementów grzewczych, zmniejszamy diametralnie pojemność wodną w układzie hydraulicznym budynku do 80%. Czyli woda nie ogrzewa pomieszczeń, jej zadaniem jest dostarczenie ciepła do paneli podtynkowych lub ściennych. One same zaczynają grzać dzięki swojej innowacyjnej technologii. Panel grzewczy systemu FERIS zbudowany jest z dwóch części: kolektora, przez który przepływa woda kotłowa oraz emiterów o dużej przewodności cieplnej w których zachodzi reakcja przemiany fazowej.

Podtynkowe panele oraz ścienne panele grzewcze FERIS
Grzejniki ścienne to ściany z zabudowanymi w nich elementami grzejnymi. W tym przypadku nie jest wymagana warstwa izolacji, można umieszczać panele grzewcze bezpośrednio na ścianie. Grubość tynku powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.


Rys. Podtynkowe panele grzewcze systemu FERIS


Rys. Montaż podtynkowych paneli FERIS

System Feris działa na zasadzie promieniowania cieplnego, termicznego. Wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych panuje zdrowy mikroklimat, a w całej kubaturze budynku występuje jednakowa temperatura, nie ma miejsc chłodniejszych i cieplejszych.

Firma C.D.N Business Group Sp. z o.o. posiada w swej ofercie panele podtynkowe oraz panele ścienne, które działają na zasadzie przemiany fazowej ogrzewając pomieszczenia poprzez promieniowanie termiczne.


Rys. Podtynkowe panele grzewcze systemu FERIS – zdjęcia z kamery termowizyjnej


Rys. Podtynkowe panele grzewcze systemu FERIS – zdjęcia z kamery termowizyjnej

ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM SALONU POD MARKĄ FERIS.

Firma C.D.N. Business Group rozwija sieć sprzedaży i dystrybucji Systemu FERIS na terenie całej Polski i zaprasza do współpracy podmioty, zainteresowane tworzeniem Salonów (Oddziałów) Firmowych na terenach poszczególnych województw. Sieć sprzedaży FERIS to sieć niezależnych właścicieli punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, którzy prowadzą dystrybucję produktu pod marką FERIS. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca / osoba, która posiada środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności w obrębie sieci.

Ogrzewanie Fazowe stanowi przełom na rynku grzewczym, stawiając jednocześnie na znakomity komfort termiczny, eksploatacyjny jak również ekonomiczny, ponieważ zapewnia bezkonkurencyjne oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń.
System FERIS to najtańszy system grzewczy pod względem eksploatacyjnym na rynku. Jego zalety doceniło już wielu inwestorów.

Źródło: www.feris.co
 {jcomments on}