Przewodnik po rynku pierwotnym

Sytuacja na pierwotnym rynku nieruchomości wciąż ewoluuje, zmieniają się też relacje klient-deweloper. Osoby zainteresowane zakupem nowo wybudowanych mieszkań zadają sobie jednak niezmiennie pytanie: Jak sprawdzić firmę deweloperską i inwestycję, aby podjąć dobrą decyzję?  

Istotne, aby poznać opinie innych klientów o inwestorze i dowiedzieć się jakie mają doświadczenia z realizacji umowy. Jeśli deweloper jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk to będzie to dla nas gwarancją jakości jego usług. Oczywistym jest też, że lepiej wybierać inwestycje z niezbyt odległym terminem oddania lokali do użytku.

Co sprawdzić?
Podstawową kwestią są dokumenty mówiące o tym, czy deweloper posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której planuje inwestycje. Informacji o stanie prawnym gruntów dostarczy odpis z księgi wieczystej nieruchomości i odpis z rejestru gruntów. Należy także zapoznać się z KRS firmy i upewnić się, czy posiada pozwolenie na budowę oraz decyzję zatwierdzającą projekt techniczny.

Umowa

Lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia o zawarcie umowy ostatecznej do księgi wieczystej realizowanej nieruchomości, niż w zwykłej formie pisemnej. W przypadku aktu notarialnego kupujący może nie tylko rozliczyć się z wpłaconych środków, ale również żądać zawarcia umowy.  

Jeśli chcemy upewnić się, czy umowa nie zawiera tzw. niedozwolonych klauzul możemy to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który je publikuje. Integralną częścią umowy powinny być: rzut graficzny mieszkania, specyfikacja materiałów budowlanych i standardu wykończenia lokalu. W umowie powinien być dokładnie określony termin ukończenia inwestycji i data przeniesienia na kupującego praw własności nieruchomości w stanie wolnym od wszelkich obciążeń. Przeglądając dokument zwróćmy szczególną uwagę na zapisy dotyczące kar umownych, np. za nieterminowe wpłaty lub odstąpienie od umowy.

Płatność
Dziś warunki rynkowe sprzyjają kupującym. – Powszechną praktyką stało się dziś indywidualnie negocjowanie cen lokali, podobnie jak poszczególnych postanowień umów deweloperskich. Rozpoczęliśmy podpisywanie umów rezerwacyjnych na mieszkania, które powstaną w drugim etapie realizacji osiedla Alpha, właśnie po to aby zagwarantować naszym klientom zachowanie obecnych promocyjnych cen na lokale, których budowę rozpoczniemy w styczniu przyszłego roku – mówi Teresa Witkowska, dyrektor Sprzedaży w RED Real Estate Development.     

Terminy wpłat kolejnych transz powinny być powiązane z datami oddawania kolejnych faz realizacji inwestycji. Najlepszym rozwiązaniem dla nabywców jest oferowany przez niektórych inwestorów system wpłat, w którym tylko 10-30 procent wartości mieszkania płacimy po podpisaniu umowy, a pozostałą część dopiero po odebraniu kluczy. Jeśli zaś dysponujemy gotówką i zadeklarujemy wcześniejszą wpłatę większej części należności w niektórych przypadkach możemy otrzymać od dewelopera interesujący rabat.  

Prestige Public Relations

 

{jcomments on}