„Ocieplenie od wewnątrz” – podsumowanie cyklu konferencji dla zarządców nieruchomości

Ponad 400 zarządców nieruchomości, architektów i przedstawicieli mediów wzięło udział w cyklu marcowych konferencji „Ocieplenie budynków od wewnątrz”, zorganizowanym przez Xella Polska. Spotkania odbyły się w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku.

Tematem przewodnim seminariów była poprawa warunków termicznych budynku, gdy izolacja od zewnątrz nie jest możliwa. Uczestnicy konferencji, jak wynika z ankiet przeprowadzonych po spotkaniach, dostrzegają możliwość zastosowania ocieplania od wewnątrz i rozmawiają o tym rozwiązaniu z innymi osobami, np. lokatorami budynków. Kwestia izolacji od wewnątrz dotyczy obiektów, których elewacja zewnętrza nie może ulec zmianie np. budynków zabytkowych lub o dużej wartości historycznej i architektonicznej, a także sytuacji ograniczenia praw własności, czy też konfliktu interesów. Większość zarządców nieruchomości przyznaje także, że tematyka dotycząca energooszczędności przegród jest ważna z punktu widzenia wykonywanego przez nich zawodu. Wiedza o możliwościach zastosowania ocieplenia od wewnątrz może więc okazać się przydatna przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania nieruchomościami.

– Dostrzegamy duże zainteresowanie tematyką ocieplenia od wewnątrz i potrzebę popularyzowania wiedzy o tej metodzie. Podczas konferencji zostały omówione zagadnienia związane z fizyką budowli i analizą zjawisk zachodzących w przegrodach przy izolacji od wewnątrz. Cieszy nas, że wartość merytoryczna seminariów została wysoko oceniona przez uczestników – mówi Piotr Harassek, Junior Product Manager SILKA YTONG.

Prelegenci przedstawili także wybrane systemy ocieplania od wewnątrz – ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji i właściwości mineralnych płyt YTONG MULTIPOR.

Informacja o YTONG MULTIPOR
Mineralne płyty YTONG MULTIPOR są złożone z naturalnych surowców: wapna, piasku, cementu i wody. Materiał ten cechuje wysoka izolacyjność termiczna, niepalność (klasa reakcji na ogień A1) oraz bardzo dobra paroprzepuszczalność. Zastosowanie bloczków YTONG MULTIPOR zmniejsza straty ciepła budynku oraz pomaga w regulacji wilgotności pomieszczeń.


XELLA Polska Sp. z o.o. oferuje energooszczędne materiały budowlane: YTONG, YTONG MULTIPOR, YTONG ENERGO i SILKA. Priorytetami Xelli są jakość produkcji – polskie zakłady były wielokrotnie nagradzane w tej kategorii; a także profesjonalne wykonawstwo – od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa „szkolenie na budowie”, Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademia Murowania SILKA YTONG.

Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina, obwód Kaliningradzki. W grupie zatrudnionych jest około 700 osób.

Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl, www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl

Xella Polska
Więcej informacji z firmy Xella Polska ( PRESS BOX){jcomments on}