Czas na zeroenergetyczne budynki

Wymagania odnośnie charakterystyki energetycznej ulegną w przyszłości zaostrzeniu, zaś wskaźnik efektywności energetycznej będzie miał kluczowe znaczenie dla wartości rynkowej obiektu. Rozwiązania okienne i fasadowe marki Schüco pozwalają już dziś budować budynki niemal zeroenergetyczne.

Znowelizowana Dyrektywa 2010/31/UE wyznacza cel budowania obiektów prawie zeroenergetycznych po 2020 roku. Na wyzwanie, jakim jest polepszenie krajobrazu polskiego budownictwa być może jednak będziemy musieli odpowiedzieć wcześniej – dyrektywa wprowadza obowiązek budowania obiektów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię od 9 lipca 2013. Co więcej, obowiązkowym stanie się każdorazowe umieszczanie wskaźnika efektywności energetycznej EP przy ogłoszeniach najmu lub sprzedaży budynku. Rozwijany przez firmę Schüco program Energy3, którego centralnym elementem są ultraciepłe konstrukcje fasadowe i okienne pozwala realizować budynki nawet o współczynniku EP ? 40 kWh/m2, a więc już dziś zgodne z wymogami stawianymi przez Dyrektywę 2010/31/UE na lata 2019-2021. Zaawansowane powłoki przyszłości skupiają nie tylko funkcje wentylacji i ogrzewania, lecz również pozyskiwania darmowej energii ze słońca a przy tym dają opcję racjonalnego jej wykorzystania.

Oszczędzanie energii na początek
Obecnie roczne zapotrzebowanie nowo powstających w Polsce budynków na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania c.w.u. kształtuje się na poziomie nawet do 350 kWh/m2. Wiele z nich przejdzie w kolejnych latach gruntowne termomodernizacje. Kompletne rozwiązania ultraciepłych fasad marki Schüco pozwalają znacznie poprawić bilans energetyczny budynku i znacznie zmniejszyć koszty jego eksploatacji. Innowacyjna fasada Schüco ERC 50 pozwala na bezinwazyjną modernizację istniejących budynków, przy zastosowaniu metody tzw. „drugiej skóry”. Remont przeprowadzany jest na zewnątrz fasady, przy wykorzystaniu modułowej konstrukcji, co nie wpływa na funkcjonowanie obiektu. Efektywne rozwiązanie łączy wydajną termoizolację i zdecentralizowane systemy ochrony przeciwsłonecznej, ogrzewania, wysokosprawnej wentylacji z rekuperacją oraz chłodzenia. Zintegrowane cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne Schüco ProSol TF umożliwiają pozyskiwanie z promieniowania słonecznego darmowej energii elektrycznej do zasilania oświetlenia i urządzeń znajdujących się w budynku. Pasywne systemy fasadowe Schüco FW 50+.SI i Schüco FW 60+.SI certyfikowane przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt pozwalają budować obiekty w standardzie pasywnym, dzięki doskonałemu współczynnikowi przenikania ciepła Ucw ? 0,80 W/m2K. W takich standardach wznoszone są już hotele i budynki biurowe w zachodnioeuropejskich państwach.

Przyszłość to automatyzacja i energie odnawialne
Współczynnik EP budynku można poprawić poprzez zastosowanie wysokosprawnych systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. W programie Energy3 powłoka budynku pełni rolę samodzielnego generatora energii, przetwarzającego światło słoneczne w energię elektryczną potrzebną do zasilania systemów oświetlenia i urządzeń. Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne Schüco ProSol TF mogą być zintegrowane z dowolnym – stałym lub ruchomym elementem fasady. Dostępne w różnych stopniach przezierności mogą pełnić dodatkową rolę – przeszkleń, ochrony przeciwsłonecznej lub ozdobnego elementu architektonicznego w postaci wypełnień fasadowych czy dachowych. Inteligentne zarządzanie energią, wymianą powietrza i doświetleniem umożliwiają mechatroniczne okucia okienne Schüco TipTronic, z jednej strony tworzące sieć połączeń między całymi zespołami okiennymi, drzwiowymi i roletowymi a z drugiej centralą sterującą budynkiem. Wraz z czujnikami CO2, naświetlenia i temperatury zapewniają pełny komfort oraz bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Rozwiązaniem wytyczającym przyszłe trendy zaawansowanej energooszczędności w budownictwie jest „manager energii” Schüco E3 Tower. Odpowiada za magazynowanie, rozdział i kontrolę przepływu energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. W systemach połączonych z zasilaniem sieciowym, pobiera odpowiednią ilość energii do zasilania urządzeń lub oddaje jej nadwyżkę do sieci publicznej. Przyszłościowa technologia może być także zintegrowana z kolektorami słonecznymi i stosowana zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych kompleksach o przeznaczeniu komercyjnym.

Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdziecie Państwo na stronie: www.schueco.pl

Schüco – Zielona Technologia dla Błękitnej Planety
Oznacza to czystą energię z okien i systemów solarnych oraz wkład Schüco w ochronę środowiska dzięki zastosowaniu przyszłościowych powłok budynków. Dokładniej mówiąc, Energy3 to: oszczędzanie energii – pozyskiwanie energii – zarządzanie energią. Systemy okienne i fasady firmy Schüco o optymalnej izolacyjności cieplnej nie tylko oszczędzają energię, lecz również pozyskują ją dzięki wydajnym systemom solarnym. W rezultacie powstaje nadwyżka energii, którą można efektywnie wykorzystać dzięki inteligentnemu zarządzaniu. Umiejętne gospodarowanie energią odnosi się zarówno do pełnionych przez budynek funkcji, jak i życia codziennego. Jest to znaczący krok w kierunku samowystarczalności energetycznej, która zapewni przyszłym pokoleniom bezpieczną przyszłość.

Firma Schüco, z ponad 5 000 pracownikami oraz 12 000 firmami partnerskimi, aktywnie działa w ponad 75-u krajach na całym świecie. W 2010 roku osiągnęła roczny obrót na poziomie 2,35 miliardów Euro.

Schüco {jcomments on}